Gå till innehåll

Tidbokning

Projektet ingick i programmet Första linjens digitala vård.

Om projektet

I projektet FLDV Webbtidbokning Etapp 2 har Bokade tider brutits ut till en ny separat tjänst med ökat informationsinnehåll. Bokade tider kallas den tjänst som samlar invånarens bokade tider på ett och samma ställe och som invånaren hittar på startsidan i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Tidigare utgjorde tjänsten en del av Webbtidboken. Projektet ingick i programmet Första linjens digitala vård (FLDV).

Tidigare tidbokningsprojekt:

Inom projektet Behovsstyrd tidbokning 2018 togs ett nytt koncept fram i version 0.1 för tidbokning i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Det projektet avslutades i december 2018. Resultaten lämnades över till programmet Första linjens digitala vård. Från och med januari 2019 arbetade programmet med att inhämta och summera återkoppling på konceptet samt föreslå vägen framåt. Det uppdraget avslutades 4 mars 2019 och resulterade i ett Koncept, version 0.2 för tidbokning via 1177 Vårdguiden samt förslag om vidare arbete inom tidbokning som helhet.

Syfte och resultat

Projektet har skapat en ny separat tjänst, Bokade tider, som nås på samma sätt som idag, via en knapp på e-tjänsternas startsida. Tjänsten kan utöver befintligt informationsinnehåll även hämta och visa upp de framtida bokade tider som tidigare visats i Journalen. Projektet bidrar på detta sätt till det övergripande målet att kunna visa upp invånarens samtliga bokade tider i vården på ett och samma ställe.

Tjänsten förvaltas nu tillsammans med Webbtidboken men kräver en egen anslutning.

Tidplan

Projektet avslutades i april 2020.

Kontakt

E-post programmet Första linjens digitala vård: forstalinjen@inera.se

Du kan också kontakta Supporten för 1177 Vårdguidens e-tjänster för att få stöd. 

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan