Gå till innehåll
PROJEKT

Invånarens symtomguide

Projektet ska ta fram en mer avancerad och användarvänlig symtomguide som ska ersätta den som används på 1177.se idag. Projektet ingår i programmet Första linjens digitala vård.

Om projektet

Projektet ska ta fram en mer avancerad och användarvänlig symtomguide som ska ersätta den som används på 1177.se idag. Målet är att avlasta vårdpersonalen och minska väntetiden för invånarna.

Det här projektet är en del av programmet Första linjens digitala vård och omfattar punkt 3 i avsiktsförklaringen gällande realisering av målbild för första linjens vård och 1177 Vårdguiden, med leverans under första kvartalet 2019:

 • Anskaffning av första version av innehåll och verktyg för invånarens digitala symtombeskrivning. I första skedet ersätter detta nuvarande symtomguide på 1177.se.

Syftet är att uppnå en automatiserad, mer avancerad och användarvänlig symtomguide för invånarna som en del av första linjens vård. Den ska styra mot projektets och programmets övergripande effektmål för förbättrad tillgänglighet och effektivare resursanvändning.

Den befintliga symtomguiden på 1177.se har begränsade utvecklingsmöjligheter både vad gäller antal symtom och användarupplevelse. En chatbot-lösning med AI-funktionalitet bedöms ha större potential på lång sikt, både konceptuellt och för att nå önskade nyttor och effekter.

Ambitionen på sikt är att en mer avancerad symtomguide på ett bättre sätt ska avlasta vårdpersonal som idag på olika sätt arbetar med rådgivning och hänvisning av invånare till rätt typ av vård och mottagning utifrån behov. På det viset frigörs resurser som kan korta väntetider, minska antalet felaktiga vårdkontakter och därmed öka tillgängligheten i hela första linjens vård.

Så här är det tänkt att den nya symtomguiden ska användas

Den nya symtomguiden som projektet tar fram är tänkt att användas så här:

 

 • En invånare med ett nytt besvär, där det inte redan finns en etablerad vårdkontakt, startar symtomguiden via någon av 1177 Vårdguidens tjänster 
  • Till exempel från startsidan, en sjukdomsartikel eller en mottagnings kontaktkort (öppet alternativt inloggad på e-tjänsterna) på webbplatsen eller i appen. Invånaren skulle även kunna få en länk via sms från kön till 1177 Vårdguiden på telefon eller kommit via en länk på mottagningens egen webbplats.
  • Ett annat alternativ är att symtomguiden, eller dess information, används i vårdgivarnas egna digitala kanaler och verktyg.
 • Invånaren beskriver sina symtom för en chatbot och får automatiskt råd om hänvisning till rätt vårdnivå och typ av verksamhet, till exempel:
  • Egenvårdsråd
  • Kontakt med 1177 Vårdguiden på telefon för mer komplicerad rådgivning via telefon, chat eller video
  • Webbtidbokning för fysisk eller digital vårdcentral
  • Akut fysiskt besök, alternativt ringa 112
  • Den upprättade symtombeskrivningen och annan relevant information följer invånaren genom ärendeflödet, även om det omfattar olika vårdgivare och huvudmän. Informationen nås för invånaren via inloggning på 1177 Vårdguidens e-tjänster och Journalen och för vårdpersonalen i verksamhetssystem alternativt i Nationell patientöversikt, NPÖ.

Leveranser

Projektet kommer att leverera två delresultat under första kvartalet 2019:

1. Betaversion av Invånarens symtomguide

Den första leveransen för projektet är att i mars 2019 lansera en första betaversion av Invånarens symtomguide. Den ska omfatta innehåll, design och teknisk lösning.

2. Förstudie/koncept

Målet för förstudien är att ge kunskap och insikter om hur en symtomguide kan utvecklas för att ge mer nytta och stödja hela vårdflödet genom utvecklat innehåll och funktioner. Det handlar om att förstå utmaningarna och vilka krav detta ställer på olika förutsättningar som exempelvis innehållet, metodik för vårdbehovsbedömning och hänvisning, regionernas struktur för hänvisning till det egna vårdutbudet, medicinsk kvalitet och patientsäkerhet, juridik och teknik. En viktig utgångspunkt för arbetet är invånarens behov och beteende. En annan faktor är att dra lärdom av erfarenheter från regionernas pågående initiativ för att testa olika lösningar inom området symtomguide, hänvisning och digitala vårdmöten. Här ingår de tjänster som redan finns tillgängliga på marknaden.

Resultatet ska sammanställas i ett förslag till koncept för en mer avancerad symtomguide samt ett förslag till utvecklingsplan. 

Tidplan

Tid- och aktivitetsplan för Invånarens symtomguide kvartal 1 2019

Organisation och förankring

För kommunikation och förankring samordnar projektet både med programledningen och två av de andra projekten som i huvudsak berör 1177 Vårdguiden på telefon. 

Organisation och förankring

Projektets organisation

 

Projektets organisation

Risker

De största utmaningarna och riskerna förekommer inom följande områden:

 • Juridiska och kvalitetsmässiga aspekter av symtomguiden som till exempel medicinskt ansvar, NMI-klassning/CE-märkning, GDPR och Cloud-tjänster. Här finns framför allt risk för ledtider och förseningar i samverkan med andra parter som till exempel Läkemedelsverket.
 • Valet av teknisk plattform för utveckling av version 0.9 kan visa sig vara mindre bra på längre sikt beroende på hur målbilden och förutsättningar förändras.
 • Den planerade tiden är kort för att hinna både förstudie och utveckling av en första version samtidigt med god kvalitet.

Kontaktperson

Projektledare: Tomas Kaipe

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan