Gå till innehåll

Invånarens symtomguide

Projektet ska ta fram en mer avancerad och användarvänlig symtomguide som ska ersätta den som används på 1177.se idag. Projektet ingår i programmet Första linjens digitala vård.

Om projektet

Projektet ska ta fram en mer avancerad och användarvänlig symtomguide som ska ersätta den som används på 1177.se idag. Målet är att avlasta vårdpersonalen och minska väntetiden för invånarna.

Projektet Invånarens symtomguide går ut på att ta fram en teknisk lösning där invånaren genom att beskriva sina symtom på ett enkelt sätt ska kunna få råd om egenvård alternativt hänvisas rätt i vården. För invånaren innebär det att enkelt utifrån sin smartphone eller dator, utan väntetider, få råd och vid behov hänvisas till rätt nivå i vården. På så vis avlastas också vårdpersonalen i första linjens vård. Styrning till rätt vårdnivå både på regional och lokal nivå och minskad hänvisnings- och tidbokningsadministration på vårdmottagningar är ytterligare en effektivisering för vården.

Mål

Invånarens symtomguide är en del av programmet Första linjens digitala vård och som omfattar punkt 3 i avsiktsförklaringen gällande realisering av målbild för första linjens vård och 1177 Vårdguiden: ” Anskaffning av första version av innehåll och verktyg för invånarens digitala symtombeskrivning. I första skedet ersätter detta nuvarande symtomguide på 1177.se.”

Leveranser

Projektet levererade två delresultat under första kvartalet 2019:

  1.  Betaversion av Invånarens symtomguide 

    Den första leveransen för projektet var att i mars 2019 internt lansera en första betaversion av Invånarens symtomguide. Den ska omfatta  innehåll, design och teknisk lösning.

  2.  Förstudie/koncept

Målet för förstudien var att ge kunskap och insikter om hur en symtomguide kan utvecklas för att ge mer nytta och stödja hela vårdflödet genom utvecklat innehåll och funktioner. Det handlar om att förstå utmaningarna och vilka krav detta ställer på olika förutsättningar som exempelvis innehållet, metodik för vårdbehovsbedömning och hänvisning, regionernas struktur för hänvisning till det egna vårdutbudet, medicinsk kvalitet och patientsäkerhet, juridik och teknik. En viktig utgångspunkt för arbetet var invånarens behov och beteende. En annan faktor var att dra lärdom av erfarenheter från regionernas pågående initiativ för att testa olika lösningar inom området symtomguide, hänvisning och digitala vårdmöten. Här ingick de tjänster som redan fanns tillgängliga på marknaden. Resultatet sammanställdes i ett förslag till koncept för en mer avancerad symtomguide samt ett förslag till utvecklingsplan. 

Tidplan

Projektet levererade enligt plan i Q1 2019. Projektet pausades i juli 2019. Dialog pågår med regionerna kring vägval för fortsatt utveckling. 

Organisation och förankring

För kommunikation och förankring samordnade projektet både med programledningen och två av de andra projekten som i huvudsak berör 1177 Vårdguiden på telefon, 1177 Vårdguiden på telefon – nya medier och 1177 Vårdguiden på telefon – nytt verksamhetsstöd. 

Kontaktperson

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan