Gå till innehåll

Arkitektur

Övergripande mål för projektet är att utveckla en målarkitektur som stödjer målbilden för första linjens vård och för 1177 Vårdguidens roll.

Arkitektur

Övergripande mål för projektet är att utveckla en målarkitektur som stödjer målbilden för första linjens vård och för 1177 Vårdguidens roll. Den har till uppgift att beskriva den nationella samverkansarkitekturen och som olika parter behöver förhålla sig till för att använda de nationella lösningarna men också för att kunna realisera egna lösningar med syfte är att uppnå kontinuitet i olika vårdflöden med kvalitetssäkrad informationsförsörjning och informationsutbyte över organisationsgränser.

Projektet har under kvartal 1 2019 arbetat i förberedelsefas och levererat en beskrivning av strategisk arkitektur och en första målnedbrytning samt handlingsplan för fortsatt utveckling.

I fas två under kvartal 4 2019 har fokus varit att ta fram och förankra förslag på arkitekturella principerna som ska gälla för projekten inom FLDV. Utöver det är fokus att stödja programmets övriga projekt i FLDV i vägvalsfrågor och samverkansarkitektur.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan