Gå till innehåll

Övrig utveckling i 1177 Vårdguidens e-tjänster

Programmet Första linjens digitala vård innehåller ett flertal olika utvecklingsområden som rör 1177 Vårdguidens e-tjänster och som förvaltningen ansvarar för.

Leveranser i 1177 Vårdguidens e-tjänster

Programmet Första linjens digitala vård innehåller ett flertal olika utvecklingsområden som rör 1177 Vårdguidens e-tjänster och som förvaltningen ansvarar för.

Nedan presenteras först de områden som redan har IT-utveckling planerad, därefter de områden som är i en tidigare fas.

Kontaktuppgifter till Personuppgiftstjänsten

1177 Vårdguidens e-tjänster ansluts till Personuppgiftstjänsten. En invånares kontaktuppgifter och aviseringsinställningar kan delas till andra konsumenter av Personuppgiftstjänsten, exempelvis vårdens verksamhetssystem. Invånaren registrerar uppgifterna i 1177 Vårdguidens e-tjänster och anger där om hen vill att uppgifterna ska kunna delas till även andra aktörer inom hälso- och sjukvård. I arbetet ser man också över möjligheterna att dela närståendes kontaktuppgifter.

En och samma informationskälla kan användas av flera och målet är att det ska finnas fler och mer korrekta kontaktuppgifter i de tjänster och system som är anslutna, än det är i dessa tjänster och system dag.

Förnya recept utifrån förifylld information

Information om förskrivna recept hämtas in till e-tjänsterna för att där förifyllas åt invånaren då hen ska förnya ett recept. Invånaren behöver då inte själv hålla reda på och fylla exempelvis information om läkemedlet eller vilken läkare som förskrev det. Funktionen blir tillgänglig för mottagningar inom de regioner som visar läkemedel i tjänsten Journalen.

Användarvänligheten för invånaren ökar och förfrågningarna som kommer in till vården blir mer korrekta, vilket ger en avlastning.

Gemensam ombudstjänst och ombudsfunktion

1177 Vårdguidens e-tjänster ansluts till en ny, separat ombudstjänst som på sikt ska bli gemensam för alla e-tjänster inom 1177 Vårdguiden. Ombudsrelationerna blir då konsekventa över tjänsterna, vilket gör dem mer lättanvända för invånaren samtidigt som att ombud blir enklare att förstå och lättare att hantera för vårdpersonal. Antalet supportärenden gällande ombud är i dag relativt stort, och förmodas minska med denna lösning.

Skydd av en vårdnadstagare (barn) kommer att hanteras genom att relationen mellan barnet och vårdnadshavaren (föräldern) bryts så att föräldern inte kan få tillgång till någon information om barnet. Det innebär att barnet fortsatt kan använda e-tjänsterna, till skillnad från i dag då barnets inloggning låses.

Den som har ett rättsligt beslut om ställföreträdarskap i vårdrelaterade ärenden får möjlighet att logga in och agera ombud för sin huvudman. Ställföreträdaren kan då utföra ärenden för huvudmannens räkning. Detta är i likhet med Journalen i dag.

I samband med att 1177 Vårdguidens e-tjänster ansluter till ombudstjänsten blir det även möjligt att växla mellan e-tjänsterna och Journalen i ombudsläge, något som man inte kan göra idag.

Det är tjänsten Journalen som först ansluter till ombudstjänsten, i samband med dess produktionssättning, därefter 1177 Vårdguidens e-tjänster och på sikt ansluter även andra e-tjänster och system. Hantering av ombud görs, åtminstone initialt, i befintligt administrationsgränssnitt i Journalen.

Digitala kallelser

Redan i dag kan verksamheterna skicka digitala kallelser och bokningsbekräftelser till invånarens inkorg i 1177 Vårdguiden e-tjänster. Dessa utskick är baserade på händelser i den tjänst som kallas Engagemangsindex. Hanteringen är tätt knuten till funktionalitet i och kring webbtidboken. Det finns också möjlighet att skicka meddelanden via kanalen AddMessage, men nu vidareutvecklas den funktionaliteten med stöd för digitala kallelser och integrationen med webbtidbok eller verksamhetssystem förenklas. I och med detta erbjuds ytterligare ett alternativ för att skicka digitala kallelser.

Ny startsida

En prototyp på en ny startsida för 1177 Vårdguidens e-tjänster arbetades fram under våren 2019 och presenterades på Vitalis. Behovet av den nya startsidan drivs av andra utvecklingsaktiviteter kring funktionalitet och gränssnitt inom e-tjänsterna och implementeringen synkas med dessa. Ett par nu pågående utvecklingsinitiativ har tydliga beroenden till en ny startsida.

Utökad meddelandehantering

Det finns behov och önskemål om en utökad digital meddelandehantering i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Bland annat har ett utvecklingsförslag från några regioner har kommit in till Inera, https://www.inera.se/aktuellt/programkontorets-arendelista/pagaende-arenden/utvecklad-meddelandefunktion-for-kommunikation-mellan-patient-och-vardpersonal/.

En mer generell översyn av vad som skulle kunna realiseras på kortare respektive längre sikt har startat.

Medgivandetjänst

En medgivandetjänst skulle ge invånaren möjlighet att önska enbart digital kontakt med vården, men även göra andra typer av medgivanden.

En mindre behovsutredning och en studie av vad som skulle kunna realiseras har startat.

Övrig utveckling av e-tjänster inom 1177 Vårdguiden

I Region Uppsala kan en invånare i tjänsten Journalen lägga en egen kommentar till en journalanteckning och även välja om kommentaren ska visas för vårdpersonal i journalsystemet Cosmic. Det är en kundspecifik integration som byggs bort och istället skapas förutsättningar även för andra verksamhetssystem samt invånare i andra regioner att nå Journalens funktion Patientens kommentar.

Inom Journalen görs även ett arbete för att möjliggöra visning av statuslinjen för remiss tydligare för individen på fler ställen än i Journalen, exempelvis i NPÖ. Regionerna behöver göra ett arbete för att producera informationen som ska visas upp.

Organisation och förankring

Utveckling och utredningar genomförs i förvaltningens ordinarie organisation, med arbetsfördelning anpassad efter innehållet i de olika utvecklingsområdena. Det finns en tjänsteförvaltare knuten till varje område, en ansvarig för koordineringen av den IT-utveckling som görs, en så kallad Product Owner för utvecklingsteamen samt viss bemanning för införande och kommunikation.

Förvaltningen har för avsikt att i lämplig utsträckning förankra exempelvis idéer, förslag, utvecklingsunderlag och beslut med verksamhetsrepresentanter.

 

Kontaktpersoner

Enhetschef Sammanhållen Journal: Maria Pettersson

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan