Gå till innehåll
PROJEKT

1177 Vårdguiden på telefon - nytt verksamhetsstöd

Projektet ska ta fram ett koncept för ett nytt verksamhetsstöd för 1177 Vårdguiden på telefon. Projektet ingår i programmet Första linjens digitala vård.

Om projektet

Projektet ska ta fram ett koncept för ett nytt verksamhetsstöd. Det ska kunna användas av 1177 Vårdguiden på telefon men också av andra delar av vården för bedömning och hänvisning.

Projektet 1177 Vårdguiden på telefon - nytt verksamhetsstöd är ett av flera projekt inom programmet Första linjens digitala vård som berör tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon.

Definitionen av ”verksamhetsstöd” är här ett rådgivningsstöd.

Projektets mål

Projektet kommer att genomföras stegvis där en första del är att utveckla ett koncept för ett mer modulärt verksamhetsstöd för 1177 Vårdguiden på telefon samt förslag till realisering.  Konceptet ska tas fram för samtliga delar av verksamhetsstödet, det vill säga journal, katalog, medicinska beslutsunderlag och hänvisningsstöd. Resultatet omfattar punkterna 2, 11 och 12 i avsiktsförklaringen.

Projektets långsiktiga resultat är utveckling av ett nytt verksamhetsstöd som ska användas av 1177 Vårdguiden på telefon men också i delar kunna nyttjas av andra delar av vården.

Referensgrupp

Projektet arbetar med en referensgrupp som deltar i arbetet med att ta fram koncept och förslag till ett nytt verksamhetsstöd för 1177 Vårdguiden på telefon. Referensgruppen består bland annat av sjuksköterskor som arbetar inom tjänsten i olika regioner i landet. Konceptet kommer utgå från resultatet av referensgruppens arbete.

Enskilda möten, på distans eller om möjligt på plats, bokas med respektive sjuksköterska. Syftet med mötet är att få kunskap om hur ett verksamhetsstöd ska utformas för att på bästa sätt underlätta för sjuksköterskans arbete.

Utöver referensgruppen involveras verksamhetschefer, och från en del regioner även beställare, i workshops på tjänstens ordinarie nätverksträffar. Ett antal verksamhetschefer kommer även ingå i referensgruppen.

Referensgruppen beräknas även delta i projektet Invånarens symtomguide som är ytterligare ett projekt som pågår inom programmet Första linjens digitala vård.

 

Tidplan

Den första delen i projektet (förberedelsefasen) och leverans av ett nytt koncept samt plan för realisering av det nya verksamhetsstödet ska vara klart 31 mars 2019. Beslut om projektets nästa steg (genomförandefasen) där ett nytt verksamhetsstöd ska utvecklas för 1177 Vårdguiden på telefon, kommer att fattas under andra kvartalet 2019.

Kontaktperson

Kontaktperson: Åsa Liljegren

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan