Gå till innehåll

1177 Vårdguiden på telefon - nya kanaler

Projektet ska utvärdera om flera kanaler än telefon i sjukvårdsrådgivningen kan bidra till en effektivare, snabbare och mer korrekt bedömning och hänvisning. Projektet ingår i programmet Första linjens digitala vård.

Om projektet

12 regioner har deltagit i förstudiearbetet gällande nya kanaler i 1177 Vårdguiden på telefon. Videosamtal och möjlighet för en invånare att skicka en bild till sjuksköterskan ska nu testas. Pilotprojekt för videosamtal kommer att genomföras i Skåne och Västra Götalandsregionen. I Västmanland, Jämtland/Härjedalen, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland genomförs piloter för bild.

Det här projektet är en del av programmet Första linjens digitala vård. Syftet är att tillsammans med regionernas sjukvårdsrådgivningar inom tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon utvärdera nya kanaler genom att genomföra pilotprojekt. Utvärderingen omfattar att undersöka om andra kanaler än telefon i sjukvårdsrådgivningen kan bidra till effektmålen ”Förbättrad tillgänglighet i första linjens vård” och ”Effektivare användning av vårdens resurser”. Projektet ska utvärdera om nya kanaler kan bidra till en effektivare, snabbare och mer korrekt bedömning och hänvisning.

Projektmål

Den målbeskrivning som är formulerad för projektet är:

 • Projektet genomförs i samarbete med sjukvårdsrådgivningarna i tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon.
 • Piloter genomförs i de regioner och verksamheter som har anmält intresse och som är anslutna till det nationella telefonisystemet (kontaktcenter).
 • En sjuksköterska i sjukvårdsrådgivningen ska under piloten kunna bjuda in en inringare till ett videosamtal som ett komplement i bedömning och hänvisning.
 • En sjuksköterska i sjukvårdsrådgivningen ska under piloten kunna erbjuda en inringare att skicka in en bild till sjuksköterskan som ett komplement i bedömning och hänvisning.
 • Piloterna ska avslutas efter en bestämd tidsperiod och utvärderas.
 • En plan för ett eventuellt breddinförande ska tas fram efter avslutade piloter.

Leveranser

Följande leveranser genomfördes under förberedelsefasen:

 • Nyttor och risker med nya kanaler i 1177 Vårdguiden på telefon
 • Resultat från intervjuer med sjuksköterskor
 • Lösningsförslag videosamtal och bild
 • Påbörjad utveckling av teknisk lösning för videosamtal och bild
 • Pilotupplägg för videosamtal och bild
 • Projektplan med tid och aktiviteter för genomförande av piloter.

Kontaktperson

Kontaktperson: Tove Rylander Rudqvist 

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan