Gå till innehåll

1177 Vårdguiden app

Inera och Region Stockholm har i ett projekt i partnerskap utvecklat en första version av en app för att använda 1177 Vårdguiden.

Om projektet

Inera och Region Stockholm har i ett projekt i partnerskap utvecklat en första version av en app för att använda 1177 Vårdguiden. Projektet är nu avslutat.

Under 2018 hade Region Stockholm påbörjat ett arbete med att ta fram en mobilapp för att nå 1177 Vårdguiden med dess inloggade e-tjänster. Då fler landsting och regioner under en tid efterfrågat möjligheten att kunna erbjuda 1177 Vårdguiden i en app, kom Inera och Region Stockholm överens om att inleda ett gemensamt projekt i partnerskap. Syftet med partnerskapsprojektet var att med finansiering från Region Stockholm utveckla en nationell app som är möjlig att nyttja för samtliga landsting/regioners invånare. Projektet startades i oktober 2018 och avslutades i januari 2019.

Mål

  • En första version av en app för att nå 1177 Vårdguiden (1177.se, 1177 Vårdguidens e-tjänster och 1177 Vårdguiden på telefon).
  • En beskrivning av vilka funktioner appen ska innehålla för att den ska produktionssättas under det nationella varumärket.
  • En kommunikationsplan med både nationella och regionala kommunikationsinsatser.
  • En plan med förslag på fortsatt arbete.

Projektorganisation

Roller och ansvar

Beställare:

Lena Furmark, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm

Anette Thalén, Inera

Projektägare:

Lisa Haglund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm

Carl-Gunnar Höglund, Inera

Projektledare:

Bibbi Cornelius, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm, huvudprojektledare

Åsa Liljegren, Inera

Styrgrupp:

Lena Furmark, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm

Anette Thalén, Inera Lisa Haglund

Lisa Haglund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm

Carl-Gunnar Höglund, Inera

Eva Gezelius, SLL-kommunikation, Region Stockholm

Gabor Revay, Stockholms läns sjukvårdsområde, Region Stockholm

Susanne Bayard, SLL-IT, Region Stockholm

 

Tidplan

Projektet startade 5 oktober 2018 och pågick till och med 31 januari 2019.

Projektfinansiering

Respektive part finansierade sina egna projektresurser.

I enlighet med Överenskommelse i partnerskap, finansierade Region Stockholm utveckling av appen.

Kommande aktiviteter

Appen är släppt i en första version och det finns idéer och förväntningar på fortsatt utveckling för att nyttja appens möjligheter. För att säkerställa att appen utvecklas i rätt riktning kommer nuvarande app att utvärderas och en behovsinventering kommer genomföras. Därefter planeras att starta nytt partnerskapsprojekt med intresserade regioner för vidare utveckling.

Om 1177 Vårdguiden app

Syftet med appen är att skapa ytterligare en kanal för invånare att nå 1177 Vårdguidens alla tjänster och designen förväntas göra det smidigt och lätta att via mobil eller surfplatta nå 1177.se och e-tjänsterna. Appen finns att ladda ner i App Store för iOS och Google play för Android.

Designen är utformad för att vara tillgänglig för en bred målgrupp, inklusive personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Särskilda tester och analyser har genomförts ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Appen bygger på 1177 Vårdguidens befintliga tjänster och består av en startsida som inkluderar genvägar till 1177.se och 1177 Vårdguidens e-tjänster med särskilt fokus på genvägar till Journalen och Läkemedelstjänster. Dessutom finns möjlighet att ringa 1177 Vårdguiden på telefon. Användaren lägga till egna favoritsidor för att nå dem snabbt och enkelt från appen. Favoriter kan sparas både i de inloggade e-tjänsterna och på de öppna sidorna på 1177.se. De tre favoriter som ligger högst upp i favoritlistan visas på startsidan. Favoritlistan kan enkelt redigeras för att till exempel byta ordningsföljd, byta namn eller ta bort favoritsidor.

För att nå de inloggade tjänsterna krävs inloggning med mobilt bank-id. Appen nyttjar e-tjänsternas befintliga inloggningsfunktion.

Exempel på tjänster som kan nås efter inloggning med mobilt bank-id:

  • Läs din journal
  • Se aktuella och uthämtade recept
  • Boka, omboka eller avboka tid
  • Be om förnyat recept
  • Se information om ditt högkostnadsskydd

Kontaktperson

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan