Gå till innehåll

Projekt

Här hittar du projekt hos Inera, allt från små förstudier till stora program. Alla projekt är förankrade och godkända av regioner och kommuner.

Utvalda projekt

1177 Vårdguiden på telefon - nya kanaler

Projektet ska utvärdera om flera kanaler än telefon i sjukvårdsrådgivningen kan bidra till en effekt...

1177 Vårdguiden på telefon - nytt verksamhetsstöd

Projektet ingår i programmet Första linjens digitala vård.

Automatisk vaccinationsrapportering

Projektet Automatisk vaccinationsrapportering är avslutat. Projektet tog fram en tjänst som skulle g...

Digitala vårdmöten

Uppdraget ska kartlägga pågående initiativ inom området digitala vårdmöten och föreslå erbjudanden s...

Digitala vårdmöten

Uppdraget ska kartlägga pågående initiativ inom området digitala vårdmöten och föreslå erbjudanden s...

Egen provhantering

Egen provhantering ingår i programmet Första linjens digitala vård. Projektet ska utveckla tjänsten ...

Första linjens digitala vård

Programmets uppdrag är att leda förändringsarbete och projekt för första linjens vård och för 1177 V...

Högkostnadsskydd

Projektet Högkostnadsskydd tar fram en tjänst för att dela information om högkostnadsskydd och friko...

Intygstjänster 2020

Projektet utvecklar tjänster för digitala läkarintyg som utfärdas av vården.

Invånarens symtomguide

Projektet ska ta fram en mer avancerad och användarvänlig symtomguide som ska ersätta den som använd...

Klagomålshantering i 1177 Vårdguidens e-tjänster

Förstudien har undersökt hur patienter och närstående kan föra fram klagomål och synpunkter på vårde...

Laboratoriemedicin

Projektet skapar möjligheter för vårdpersonal och patienter att ta del av fler typer av laboratories...

Listning

Projektet Listning digitaliserar processen när en invånare listar sig hos en vårdgivare. Lösningen b...

Nationellt e-arkiv

Förstudien Nationellt e-arkiv har undersökt möjligheterna att ta fram en gemensam lösning för alla r...

Ny plattform Rådgivningsstödet webb och portal

Projektet byter teknisk plattform för Rådgivningsstödet webb och portal. Syftet är att modernisera r...

Ny teknisk plattform för Katalogtjänst HSA

Med anledning av att projektet Ny teknisk plattform för Katalogtjänst HSA inte ryms inom Ineras budg...

Referensarkitektur grunddata och katalog

Projektet tar fram en referensarkitektur som ska ge stöd till bland annat verksamhetsexperter och it...

Reviderad varumärkesstrategi 1177 Vårdguiden

Den digitala omställningen påverkar hälso- och sjukvårdens erbjudande och därmed 1177 Vårdguiden. Fö...

Sammanhållen planering på 1177 Vårdguiden

Förstudien Sammanhållen planering på 1177 Vårdguiden genomfördes under 2019. Studien tog fram ett ko...

Screeningstöd livmoderhals

Projektet utvecklar tjänsten Screeningstöd livmoderhals, som regionerna kan använda för att kalla kv...

SITHS Kontinuitetssäkring

Projektet SITHS Kontinuitetssäkring har till uppgift att säkerställa att Identifieringstjänst SITHS ...

Stöd för multidisciplinära konferenser

I juni 2019 levererades förstudierapporten Digital samverkan över organisationsgränser, med förslag ...

Stöd till säker läkemedelsprocess

Projektet bestod av två delar: dels att titta på olika möjligheter för en säkrare läkemedelsprocess,...

Säker digital kommunikation

Säker digital kommunikation skapar förutsättningar för en säker hantering av känslig information som...

Tidbokning

Projektet ingick i programmet Första linjens digitala vård.

Utvidgad samtyckestjänst

Förstudien Utvidgad samtyckestjänst har utrett förutsättningarna för en tjänst som hanterar invånare...

Övrig utveckling i 1177 Vårdguidens e-tjänster

Programmet Första linjens digitala vård innehåller ett flertal olika utvecklingsområden som rör 1177...

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan