Gå till innehåll

Projekt

Här hittar du projekt hos Inera, allt från små förstudier till stora program. Alla projekt är förankrade och godkända av regioner och kommuner.

Utvalda projekt

1177 Vårdguiden app

Inera och Region Stockholm har i ett projekt i partnerskap utvecklat en första version av en app för...

1177 Vårdguiden på telefon - nya kanaler

Projektet ska utvärdera om flera kanaler än telefon i sjukvårdsrådgivningen kan bidra till en effekt...

1177 Vårdguiden på telefon - nytt verksamhetsstöd

Projektet ingår i programmet Första linjens digitala vård.

Arkitektur

Övergripande mål för projektet är att utveckla en målarkitektur som stödjer målbilden för första lin...

Automatisk vaccinationsrapportering

Projektet Automatisk vaccinationsrapportering tar fram en tjänst som gör det lättare för vårdgivarna...

Digitala vårdmöten

Uppdraget ska kartlägga pågående initiativ inom området digitala vårdmöten och föreslå erbjudanden s...

Egen provhantering

Egen provhantering ger invånaren möjlighet att själv hantera och ha överblick över sina provtagninga...

Första linjens digitala vård

Programmets uppdrag är att leda förändringsarbete och projekt för första linjens vård och för 1177 V...

Högkostnadsskydd

Projektet Högkostnadsskydd tar fram en tjänst för att dela information om högkostnadsskydd och friko...

Intygstjänster 2020

Projektet utvecklar tjänster för digitala läkarintyg som utfärdas av vården.

Invånarens symtomguide

Projektet ska ta fram en mer avancerad och användarvänlig symtomguide som ska ersätta den som använd...

Laboratoriemedicin

Projektet skapar möjligheter för vårdpersonal och patienter att ta del av fler typer av laboratories...

Listning

Projektet Listning digitaliserar processen när en invånare listar sig hos en vårdgivare. Lösningen b...

Nationellt e-arkiv

Förstudien Nationellt e-arkiv har undersökt möjligheterna att ta fram en gemensam lösning för alla r...

Ny biobankstjänst

Projektet Ny biobankstjänst vidareutvecklar tjänsten Svenska biobanksregistret i dialog med biobanks...

Ny plattform Rådgivningsstödet webb och portal

Projektet byter teknisk plattform för Rådgivningsstödet webb och portal. Syftet är att modernisera r...

Ny teknisk plattform för Katalogtjänst HSA

Med anledning av att projektet Ny teknisk plattform för Katalogtjänst HSA inte ryms inom Ineras budg...

Referensarkitektur grunddata och katalog

Projektet tar fram en referensarkitektur som ska ge stöd till bland annat verksamhetsexperter och it...

Reviderad varumärkesstrategi 1177 Vårdguiden

Den digitala omställningen påverkar hälso- och sjukvårdens erbjudande och därmed 1177 Vårdguiden. Fö...

Sammanhållen planering på 1177 Vårdguiden

Förstudien Sammanhållen planering på 1177 Vårdguiden är avslutad. Studien tog fram ett koncept och e...

Screeningstöd livmoderhals

Projektet tar fram en tjänst så att regionerna kan utbyta kallelsegrundande information om en kvinna...

SITHS Kontinuitetssäkring

Projektet SITHS Kontinuitetssäkring har till uppgift att säkerställa att Identifieringstjänst SITHS ...

Stöd för multidisciplinära konferenser

Multidisciplinära konferenser, MDK, ger bättre behandlingsresultat och är därför efterfrågat i vårde...

Stöd till säker läkemedelsprocess

Projektet består av två delar: dels att titta på olika möjligheter för en säkrare läkemedelsprocess,...

Säker digital kommunikation

Säker digital kommunikation skapar förutsättningar för en säker hantering av känslig information som...

Tidbokning

Projektet ingår i programmet Första linjens digitala vård.

Utvidgad samtyckestjänst

Utvidgad samtyckestjänst är en förstudie som utreder förutsättningarna för en tjänst som hanterar in...

Övrig utveckling i 1177 Vårdguidens e-tjänster

Programmet Första linjens digitala vård innehåller ett flertal olika utvecklingsområden som rör 1177...

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan