Gå till innehåll

Projektstyrgrupper

Informationsinsatser för unga nyanlända på UMO

 • Sofie Zetterström, Inera - ordförande
 • Anna Ekelund, 1177 Vårdguiden
 • Anna Westin, MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • Haibe Hussein, Transkulturellt centrum, Stockholms läns landsting
 • Catharina Lundgren Idh, FSUM, Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar
 • Robert Jonzon, Folkhälsomyndigheten
 • Madeleine Marklund, Inera

Intygstjänster

 • Mikael Johansson, Inera – ordförande
 • Cecilia Alfvén, Sveriges kommuner och landsting
 • Heléna Andersson, Landstinget Blekinge
 • Alex Lantz, Inera
 • Christina Möller, Västra Götalandsregionen
 • Jessica Nord, Inera
 • Yvonne Righard, Stockholms läns landsting
 • Fredrik Stegmark, Region Halland
 • Jan-Olov Strandberg, Inera
 • Annemieke Ålenius, Landstinget i Uppsala län
 • Anna Östbom, Sveriges kommuner och landsting

Nya 1177 Vårdguiden

 • Sofie Zetterström, Inera – ordförande
 • Louise Arodén, Region Uppsala
 • Susanne Bayard, Stockholms läns landsting
 • Monika Bondesson, Västra Götalandsregionen
 • Mikael Borén, Landstinget i Värmland
 • Peter Brodén Nilsson, Stockholms läns landsting
 • Annika Brodin Blomberg, Landstinget Sörmland
 • Anna Bowall, Region Östergötland
 • Ulf Gingby, Landstinget Dalarna
 • Lena Grudén, Region Gävleborg
 • Stefan Gustavsson, Inera
 • Cecilia Karlsson, Landstinget Värmland
 • Anne-Lie Krook, Stockholms läns landsting
 • Petter Könberg, Inera
 • Madeleine Marklund, Inera
 • Sara Meunier, Inera
 • Magnus Persson, Region Norrbotten
 • Madeleine Stark, Västra Götalandsregionen
 • Johanna Wiechel Steier, Region Halland
 • Anna Strömblad, Landstinget Kalmar
 • Patrik Sundström, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Sven-Åke Svensson, Region Jönköpings län
 • Anette Thalén, Inera
 • Malin Åberg, Västerbottens läns landsting

Prenumerationstjänsten

 • Sofie Zetterström, Inera - ordförande
 • Staffan Johnson, Region Gävleborg
 • Cecilia Karlsson, Landstinget Värmland
 • Ulrika Landström, Region Örebro län
 • Madeleine Marklund, Inera
 • Patrik Mattsson, Västra Götalandsregionen
 • Sara Meunier, Inera
 • Malin Åberg, Västerbottens läns landsting
 • Anna Strömblad, Landstinget Kalmar
 • Sven-Åke Svensson, Region Jönköpings län
 • Patrik Sundström, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Tomas Lithner, eHälsomyndigheten
 • Fredrik Frimodig, eHälsomyndigheten
 • Jan-Olov Strandberg, Inera