Gå till innehåll

Beredningsprocess

Programkontoret bereder, prioriterar och förankrar behov, idéer och förslag enligt processen nedan.

Inera, SKL och SKL Kommentus samarbetar i beredningen. Utgångspunkten är de behov som finns hos regioner och kommuner. Beredningsprocessens syfte är att säkerställa att vi satsar på utveckling och initiativ som ligger i linje med aktuella strategier samt är hållbara i ett tekniskt, juridiskt, förvaltningsbart och ekonomiskt perspektiv. 

När Inera bereder behov, idéer och förslag ligger fokus på tjänster som:

  • ligger i linje med regioners och kommuners långsiktiga mål och strategier
  • ligger i linje med Ineras långsiktiga mål och strategier
  • skapar nytta för många
  • bidrar till kundernas digitalisering
  • bidrar till "digitalt först"-lösningar för invånaren
  • kräver nationell infrastruktur
  • hanterar information över huvudmännens organisationsgränser
  • det inte finns ett kommersiellt intresse att utveckla

Primärt är det regioner och kommuner som skickar in förslag.

Har du förslag på nya utvecklingsinsatser fyller du i mallen för ärendebeskrivning och skickar den till programkontor[at]inera.se

Har du en förfrågan om övertagande av befintlig tjänst eller system fyller du i mallen nedan och skickar den till programkontor[at]inera.se

När Inera berett ett ärende skickas en intresseanmälan ut till Ineras programråd, för att säkerställa att det vi utvecklar är efterfrågat. En intresseanmälan är en temperaturmätning kring intresset för en ny funktion eller tjänst. En intresseanmälan har ett prisspann, med en uppskattad kostnad för utveckling och förvaltning under fyra år.

Om intresset bedöms vara tillräckligt stort arbetar Inera vidare med ärendet och tar fram en avsiktsförklaring som skickas till Ineras programråd. Detta för att säkra nyttan av, och de ekonomiska ramarna kring utveckling och förvaltning. En avsiktsförklaring ska ses som ett avtal, där regioner och kommuner avser att nyttja och betala för tjänsten. Kalkylen i en avsiktsförklaring bygger på att de regioner eller kommuner som tackar ja till tjänsten sammantaget har ett befolkningsunderlag som motsvarar minst 60 procent av Sveriges befolkning. Det innebär att det kalkylerade priset utgör maxpris. Kalkylen inkluderar kostnader för utveckling och en förvaltning om totalt fyra år.

Programkontorets ärendelista

I programkontorets ärendelista kan du följa status på de förslag och idéer som kommit en bit in i beredningsprocessen och bedöms vara av intresse för flertal intressenter.

Programkontorets ärendelista

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support