Gå till innehåll

Programkontor

Programkontorets uppdrag är att samordna och följa upp landstingens, regionernas och kommunernas gemensamma arbete med digitalisering.

Programkontoret ansvarar för Ineras samlade utbud av tjänster och säkerställer att detta över tid motsvarar ägarnas krav och behov. 

Programkontoret hanterar Ineras beredningsprocess som säkerställer att behov kring befintliga eller helt nya tjänster samlas in, prioriteras och planeras. Syftet är att hitta synergier, identifiera olika beroenden samt säkerställa att utvecklingen ligger i linje med fastställda strategier och regelverk.

Arbetet med beredningen är koordinerad med SKL och SKL Kommentus.

Programkontoret bereder, prioriterar och förankrar enligt en fastställd beredningsprocess.

 

Programkontorets beredningsgrupp består av:

 

 • Sara Meunier, vice vd och chefsstrateg
 • Peter Furster, avdelningschef Programkontoret
 • Petter Könberg, avdelningschef IT
 • Tomas Lithner, avdelningschef Verksamhet
 • Stefan Skoog, avdelningschef Arkitektur och regelverk
 • Madeleine Marklund, kanslichef
 • Erica Määttä Lindblad, ansvarig Programkontorets beredning
 • Patrik Gertsson, strateg
 • Anette Thalén, tjänsteområdesansvarig
 • Ewa Jerilgård, tjänsteområdesansvarig
 • Jeanette Hjelte, tjänsteområdesansvarig
 • Ulf Lidberg, tjänsteområdesansvarig
 • Christer Allskog, tjänsteområdesansvarig
Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support