Gå till innehåll

Programkontor

Programkontorets uppdrag är att samordna och följa upp landstingens, regionernas och kommunernas gemensamma arbete med digitalisering.

Ineras programkontor samordnar och följer upp landstingens, regionernas och kommunernas gemensamma digitala satsningar. Programkontoret ansvarar för portföljstyrningen och säkerställer att innehållet i Ineras samlade tjänster över tid motsvarar ägarnas behov och krav.

Programkontoret bereder, prioriterar och förankrar enligt en fastställd beredningsprocess.

Programkontoret ansvarar för att hantera Ineras beredningsprocess, det vill säga säkerställa att behov kring befintliga eller helt nya tjänster samlas in, prioriteras och planeras. Ärendeberedning är koordinerad med, och kan ses som en del av, den gemensamma beredningsprocessen tillsammans med Sverigs Kommuner och Landsting, SKL och SKL Kommentus.

Programkontoret bereder också alla underlag och idéer kring nya projekt och utvecklingsinsatser. Uppgiften är att hitta synergier, identifiera olika beroenden samt säkerställa att utvecklingen ligger i linje med fastställda strategier och regelverk.

Programkontorets beredningsgrupp består av:

 

 • Sara Meunier, vice vd och chefsstrateg
 • Peter Furster, avdelningschef Programkontoret
 • Petter Könberg, avdelningschef IT
 • Tomas Lithner, avdelningschef Verksamhet
 • Stefan Skoog, avdelningschef Arkitektur och regelverk
 • Madeleine Marklund, kanslichef
 • Erica Määttä Lindblad, ansvarig Programkontorets beredning
 • Patrik Gertsson, strateg
 • Anette Thalén, tjänsteområdesansvarig
 • Ewa Jerilgård, tjänsteområdesansvarig
 • Jeanette Hjelte, tjänsteområdesansvarig
 • Ulf Lidberg, tjänsteområdesansvarig
 • Christer Allskog, tjänsteområdesansvarig
Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support