Gå till innehåll

Programkontor

Programkontorets uppdrag är att samordna och följa upp landstingens och regionernas gemensamma arbete med digitalisering. Under 2017 tas formerna fram för hur ärenden från kommunerna ska beredas via Programkontoret.

Programkontoret bereder underlag och idéer kring nya utvecklingsinsatser, söker synergier och återanvändningsbarhet, identifierar beroenden och påverkan på infrastrukturen.

Programkontoret bereder, prioriterar och förankrar enligt en fastställd beställningsprocess.

Till sitt förfogande har programkontoret en beredningsgrupp, som består av strategisk och arkitekturell kompetens. Förankring med landsting och regioner sker genom Ineras Programråd.

Programkontoret utgör Ineras interna sekretariat till beredningsgruppen och Ineras programråd och styrelse. Programkontoret har också en samordnande roll för förvaltningsgrupper och projektstyrgrupper.

Programkontorets beredning

Programkontorets beredning sköter ärendeberedningen.

Beredningen bereder de förslag och idéer som kommer in till Programkontoret:

 • Anna Pegalow, strateg, Sveriges kommuner och Landsting
 • Anne Rajala, avdelningschef Verksamhet
 • Ewa Jerilgård, enhetschef Arkitektur och regelverk, Inera
 • Helena Svedberg – avdelningschef Programkontoret, Inera
 • Johan Eltes, biträdande CTO, Inera
 • Kurt Helenelund, affärsarkitekt, Inera
 • Lena Franzen – stabschef Invånartjänster, Stockholms läns landsting
 • Madeleine Marklund, portföljansvarig Programkontoret, Inera
 • Mikael Johansson, kundansvarig, Inera
 • Sara Meunier, avdelningschef Arkitektur och regelverk, Inera
 • Stefan Gustavsson – strateg, Inera
 • Patrik Sundström – Programansvarig e-hälsa , Sveriges kommuner och Landsting
 • Petter Könberg, avdelningschef IT, Inera