Gå till innehåll

Medicinska rådet

Medicinska rådet består av sjukvårdspersonal och apotekare från hela landet som kompletterar Ineras medicinska och vetenskapliga kompetens.

Rådet hanterar verksamhetsfrågor och är rådgivande instans till programkontoret.

Medlemmarna i medicinska rådet

Jonas Dahl - ordförande
läkare, Stockholm
medicinskt sakkunnig, Inera

Niklas Föghner
sjukgymnast, verksamhetschef, Vimmerby

Christina Kling Hassler
verksamhetsstrateg, Inera

Lars Hedlund
läkare, Skellefteå

Per Häggblad
läkare, Göteborg

Kerstin Hörnsten
läkare, Stockholm 

Claes-Mårten Ingberg
läkare, Örebro

Marianne Nordling
apotekare, Stockholm

Anna Tegel
sjuksköterska, Karlskrona

Presentation av medlemmarna i rådet

Jonas Dahl

Jonas Dahl blev specialist i allmänmedicin 1994 och sedan dess arbetat som husläkare i Stockholms läns landsting där han har även haft uppdrag som IT-strateg och projektledare. Jonas Dahl har arbetat med projekt som rör elektroniska remisser och var även tekniskt ansvarig för utvecklingen av Vårdguiden och Mina vårdkontakter i början av 2000-talet. Han började som projektledare på Inera 2014 och blev medicinskt sakkunnig 2015. Parallellt med uppdraget på Inera arbetar han deltid som husläkare på Hässelby vårdcentral.

Niklas Föghner

Niklas Föghner är sjukgymnast sedan 1998, specialist inom idrottsmedicin sedan 2005 och arbetar sedan 2011 som verksamhetschef på Vimmerby hälsocentral, Landstinget i Kalmar län. Innan han blev chef på Vimmerby hälsocentral arbetade han som verksamhetsutvecklare i fem år. Sedan 15 år tillbaka har del av arbetstid alltid innefattat utvecklingsarbete knutet till IT-stöd. Sitter som objektledare för de IT-system som ingår i Gemensam vårdprocess, där Cosmic är det största. Har tidigare ansvarat för termer och begrepp i Landstinget i Kalmar län.

Christina Kling Hassler

Christina Kling Hassler är specialist inom radiologi sedan 1998. Hon har arbetat 18 år som radiolog och verksamhetschef vid Danderyds sjukhus i Stockholm. Från 2012 anställd som Verksamhetsutvecklare på Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland där hon drivit flera stora, regionala/nationella projekt kring stöd för patientens process. Främsta intresset inom e-hälsa är att skapa högre kvalitet och effektivitet inom vården genom att stödja patientprocessen på kärnsystemsnivå.

Lars Hedlund

Lars Hedlund är specialist i anestesi och intensivvård med huvudinriktning intensivvård, och även disputerad inom farmakologi. Han arbetar som medicinskt ansvarig läkare på intensvivvårdsavdelningen vid Skellefteå Lasarett. Hans huvudintressen är beslutsstöd och patientsäkerhet, framför allt inom slutenvården.

Per Häggblad

Per Häggblad är specialist i allmänmedicin och arbetar som chefläkare vid Närhälsan i Västra Götalandsregionen. Dessförinnan var han som primärvårdschef i Södra Älvsborg fram till 2007 efter att ha varit rådgivare till sin företrädare i några år. Innan dess jobbade han som verksamhetschef och distriksläkare på Sätila vårdcentral i 15 år.

Kerstin Hörnsten

Kerstin Hörnsten är specialist i internmedicin och har jobbat på Södertälje sjukhus. Hon har i över tio år arbetat med 1177.se och de senaste åren som medicinskt sakkunnig på Invånartjänster för både 1177 Vårdguiden och UMO. Hon har ett stort intresse för användarcentrering och brinner för helhetssyn och samstämmighet.

Claes-Mårten Ingberg

Claes-Mårten Ingberg är specialist i internmedicin och överläkare vid Medicinska kliniken på USÖ i Örebro. Hans har två särskilda intresseområden inom e-hälsa, dels it-teknologi i samverkan med patienter som gäller allt från 1177 Vårdguiden till hur journalen på nätet kan användas i kommunikation patient-sjukvård, dels enkel, ändamålsenlig och intuitiv utformning av it-baserade stödsystem för vården med vårdens perspektiv.

Marianne Nordling

Marianne Nordling är legitimerad apotekare och arbetar som farmaceutiskt kvalitetsansvarig på E-hälsomyndigheten i Stockholm. Hennes främsta intresseområde är att verka för en säker och ändamålsenlig informationsöverföring av läkemedelsuppgifter mellan vård, apotek och myndigheter.

Anna Tegel

Anna Tegel är intensivvårdssjuksköterska med lång erfarenhet som IT-pedagog, projektledare och utvecklingsledare för olika e-hälsoprojekt. Hon har en filosofie magisterexamen i informationslogistik med inriktning på vård och omsorg. Förutom detta har hon ett brinnande intresse för e-hälsa.