Gå till innehåll

Förvaltningsgrupper

Förvaltningsgruppen deltar i arbetet med att ta fram och följa upp förvaltningsplaner för ett eller flera förvaltningsobjekt. Gruppen ska ta ställning i vägvalsfrågor och se till att synergier tas tillvara. En förvaltningsgrupp består av 6-10 medlemmar med sakkunskap och erfarenhet inom området. Förvaltningsgruppen ska samverka med berörda projektstyrgrupper.

1177 Vårdguiden på webben

 • Per Birkerud, Landstinget i Kalmar län – ordförande
 • Linda Henriksson, Region Jämtland Härjedalen
 • Ulrika Johansson, Västra Götalandsregionen
 • Helena Pellnor, Region Jönköpings län
 • Jens Qvarngård, Region Örebro
 • Ulrika Leijon Åhlander, Norrbottens läns landsting

Adjungerade

 • Pernilla Hjort, Stockholms läns landsting

1177 Vårdguidens e-tjänster

 • Fredrik Sargren, Region Jönköpings län – ordförande
 • Margareta Davegård, Region Skåne
 • Torbjörn Grönlund, Landstinget Västernorrland
 • Ulrika Johansson, Region Östergötland
 • Charlotte Tavelin, Region Halland
 • Amra Kadic, Västra Götalandsregionen
 • Victoria Knudsen, Landstinget Västmanland
 • Karin Wikgren, Västerbottens läns landsting
 • Magdalena Hellerstedt, Region Kronoberg 
 • Liselott Larsson, Landstinget i Värmland

Adjungerade

 • Katja Öster, Stockholms läns landsting

1177 Vårdguiden på telefon

 • Monica Larsson, Region Skåne – ordförande
 • Monika Bondesson, Västra Götalandsregionen
 • Fanny Franzén Petersson, Region Halland
 • Eva Renstorp, Landstinget Västernorrland
 • Anders Swenson, Region Örebro län

Adjungerade

 • Petter Björklund, Inera
 • Nina Ingren, Inera
 • Anne-Lie Krook, Stockholms läns landsting
 • Elisabeth Kvilén Eriksson, Stockholms läns landsting

Eira

 • Ulrica Elfgren, Landstinget i Värmland – ordförande
 • Henri Aromaa, Landstinget Västmanland
 • Marie Folkesson Jonsson, Region Kronoberg
 • Tomas Kindenberg, Stockholms läns landsting
 • Patrik Sandberg, Landstinget Dalarna
 • Kristina Smedeby, Landstinget Sörmland
 • Anneli Mindemo, Inera AB
 • Harriet Fredin, Inera AB – sekreterare

Elektronisk remiss

 • Regina Rodau, Stockholms läns landsting - ordförande
 • Maria Wijk, Capio St:Göran, Cosmic kundgrupp
 • Torbjörn Johansson, Västra Götalandsregionen, VITS kundgrupp (Melior)
 • Ulf Gingby, Landstinget Dalarna, Take care kundgrupp
 • Anette Menzinsky, Norrbottens läns landsting, VAS Kundgrupp 
 • Mikael Johansson, Inera
 • Erica Määttä Lindblad, Inera

Hitta och jämför vård

 • Monica Bravell, Region Östergötland – ordförande
 • Ingela Andersson, Region Skåne
 • Harald Grönqvist, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Christina Hermans, Uppsala läns landsting
 • Marte Hjulstad, Landstinget i Västernorrland
 • Karoline Koinberg, Region Halland
 • Mona Lindqvist, Region Kronoberg
 • Åsa Schwieler, Stockholms läns
  landsting
 • Katarina Waldenborg, Region Örebro

Adjungerade

 • Gustaf Rosander, Stockholms läns landsting

Hjälpmedelstjänsten

 • Anne Christine Ahl, Landstinget Västmanland – ordförande
 • Jan Malmborg, Västra götalandsregionen
 • Elizabeth Knudsen, Stockholms läns landsting
 • Victoria Kraft af Forselles, Region Örebro län
 • Malin Lundh, Invacare AB
 • Sophie Pettersson, Kvistberga group AB
 • Mats Renard, Kommunförbundet Skåne
 • Lovisa von Goës, Region Jönköpings län

Adjungerad

 • Linda Benedicto, Inera

Händelseanalys Nitha

 • Thomas Brezicka, Västra Götalandsregionen – ordförande
 • Fredrik Andersson, Landstinget i Västernorrland
 • Karin Strandberg-Nöjd, Region Jämtland/Härjedalen
 • Anneli Juhlin, Region Skåne
 • Anna Lundin, Stockholms läns landsting
 • Urban Nylén, Stockholms läns landsting
 • Ann Sofie Sommer, Region Östergötland

Adjungerande:

 • Fredrik Schöllin, Region Östergötland

Katalogtjänst HSA

 • Johan Zenk, Region Östergötland – ordförande
 • Wladimir Bislawski, Stockholms läns landsting
 • Anders Dahl, Region Örebro län
 • Rune Gunnarsson, Region Skåne
 • Kamran Khazravi, Stockholms läns landsting
 • Lennart Linjamaa, Region Jämtland Härjedalen
 • Tomas Gustafsson Nielsen, Västra Götalandsregionen
 • Anna Lettse, Inera
 • Henrika Littorin, Inera
 • Ulrika Nilsson, Inera

Infektionsverktyget

 • Irene Johansson, Västra Götalandsregionen - ordförande
 • Olov Aspevall, Folkhälsomyndigheten
 • Per-Åke Jarnheimer, Landstinget i Kalmar län
 • Ingemar Qvarfordt, Västra Götalandsregionen
 • Sofia Sundkvist, Inera
 • Ann Tammelin, Stockholms läns landsting

Adjungerade:

 • Agneta Andersson, Sveriges kommuner och landsting (SKL)

Journalen

 • Inga Jonzon Eriksson, Region Jönköpings län - ordförande
 • Susanne Andersson, Norrbottens läns landsting
 • Birgitta Hjerpe, Landstinget i Värmland
 • Ingrid Johansson, Region Skåne
 • Jenny Juremalm, Inera
 • Christoffer Käck, Kalmar läns landsting

Läkemedel

 • Peo Hermansson, Region Gävleborg
 • Mats Hytter, Region Kronoberg
 • Celina Sving, Region Uppsala
 • Caroline Wiklund, Region Jönköping län

Adjungerade

 • Jonas Dahl, Inera
 • Birgit Eiermann, Inera
 • Norma Jansson, Inera

Nationell patientöversikt

 • Kerstin Adolfsson, Region Jönköpings län - ordförande
 • Monica Burman, Landstinget Blekinge
 • Birgitta Hjerpe, Landstinget i Värmland

Adjungerande

 • Camilla Jönsson, Blekinges kommuner
 • Christina Färnlöf, Hallands kommuner
 • Louise Lundholm, Skellefteå
 • Otti Andersson, Kommunförbundet Skåne
 • Carina Hellström, Kommunerna i Region Jönköpings län

Identifieringstjänst SITHS

 • Johan Zenk, Region Östergötland – ordförande
 • Fredrik Rasmusson, Västra Götalandsregionen – ordförande
 • Kerstin Arvedson, Inera
 • Wladimir Bislawski, Stockholms läns landsting
 • Susanne Danielsson, Landstinget i Kalmar län
 • Jan Halldin, Landstinget i Blekinge
 • Kerstin Hörstedt, Region Skåne
 • Thomas Näsberg, Landstinget i Västernorrland
 • Linn Wallér. Göteborgsregionens kommunalförbund

Sjunet

 • Magnus Hansson, Region Östergötland – ordförande
 • Johannes Adolfsson, Borås stad
 • Mats Arbman, Akademiska sjukhuset
 • Christian Bohlin, Västra Götalandsregionen
 • Lars Johnson, Region Skåne
 • Göthe Lindahl, Västerbottens läns landsting
 • Tor Lindberg, Västerbottens läns landsting
 • Klas Lovén, Norrbottens läns landsting
 • Lars Öberg, Inera

Stöd och behandling

 • Anette Aronsson, Landstinget i Kalmar län – ordförande
 • Mats Bäckarslöf, Landstinget Sörmland
 • Ulla Forsbeck Olsson, Stockholms läns landsting
 • Marcus Persson, Mälardalens högskola
 • Mats Rundkvist, Västerås stad
 • Annelie Uusitalo, Region Jönköpings län
 • Ulla-Carin Wiklund, Stockholms läns landsting
 • Jennie Österberg, Region Gävleborg

Svenska biobanksregistret

 • Sonja Eaker, Landstinget i Uppsala län – ordförande
 • Gunilla Davour, Region Östergötland
 • Karin Gustafsson, Stockholms läns landsting
 • Ulrika Hermansson, Västra Götalands regionen
 • Enayat Mavadati, Landstinget i Uppsala län
 • Maria Svensson, Region Örebro
 • Marie Sverud, Region Skåne
 • Johanna Åkerlund, Västerbottens läns landsting

Adjungerad:

 • Carina Lugn, Inera

Svevac

 • Carolina Jansson, Västra Götalandsregionen – ordförande
 • Agneta Andersson, Sveriges kommuner och landsting
 • Kerstin Carlsson, Sävsjö kommun
 • Leif Ekholm, Region Örebro
 • Anita Ekner, Folkhälsomyndigheten
 • Ingela Hall, Landstinget Jönköping
 • Giselle Hedberg, Stockholms Stad
 • Marie Arnesson Lundberg, Landstinget Dalarna
 • Rikard Lövström, Läkarförbundet
 • Signar Mäktialo, Region Gävleborg
 • Sofia Sundkvist, Inera

Säkerhetstjänster

 • Göran Karlström, Landstinget i Värmland – ordförande
 • Lars-Erik Hillberg, Stockholms läns landsting
 • David Lindahl, Landstinget i Kalmar Län
 • Moa Malviker Wellermark, Region Östergötland
 • Niklas Aapola, Region Östergötland
 • Christer Allskog, Inera
 • Lennart Eriksson, Inera

Tjänsteplattformen

 • Urban Jarl, Stockholms läns landsting – Ordförande
 • Andreas Bengtsson, Västra Götalandsregionen
 • Joakim Berg, Västra Götalandsregionen
 • Jan Dahlin, Västerbottens läns landsting
 • Lars-Åke Hallberg, Västra Götalandsregionen
 • David Lindahl, Landstinget i Kalmar län
 • Marie-Louise Andersson , Stockholms läns landsting
 • Antonios Papamoshos, Region Skåne
 • Sanja Romic, Region Östergötland
 • Anders Wiggur, Region Östergötland
 • Niklas Gunnarsson, Landstinget i Dalarna
 • Tomas Frohm, Landstinget i Värmland
 • Stefan Skoog, Inera

UMO

 • Eva Wendt, Region Halland – ordförande
 • Sara André, Barnens rätt i samhället
 • Johnny Lindqvist, Myndigheten
  för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • Catharina Lundgren, Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar
 • Rebecka Moding, Region Kronoberg
 • Love Nordenmark, Sveriges kommuner och landsting
 • Anna Chu Chu Schindele, Folkhälsomyndigheten

Video- och distansmöte

 • Andreas Sundkvist, Stockholms läns landsting – ordförande
 • Ulf Fagrell, Landstinget Sörmland
 • Maziar Gharaei, Landstinget i Västmanland
 • Ronny Lomm, Uppsala läns landsting
 • Mats Palm, Region Skåne
 • Ulrica Röckner Granath, Östhammars kommun
 • Leif Ytterström, Västra Götalandsregionen

Adjungerade

 • Thord Arbin, Inera