Gå till innehåll

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen bereder styrelsens ärenden och ska löpande rapportera och stämma av med styrelsen och samtliga huvudmän. Beredningsgruppen är ett tjänstemannaorgan som består av landstings- och regiondirektörer och hälso- och sjukvårdsdirektörer. Under 2017 ska former tas fram så att även representanter för kommunerna deltar i beredningsgruppen.

Beredningsgruppen bereder ärenden till styrelsen.

Sydöstra regionen

 • Agneta Jansmyr, regiondirektör Region Jönköpings län
 • Helena Glemdal Bergkvist, IT-direktör, Region Jönköping
 • Anders Henriksson, (S) landstingsråd, Landstinget i Kalmar län

Region Stockholm - Gotland

 • Barbro Naroskyin,  Hälso- och sjukvårdsdirektör, Stockholms läns landsting, (ordförande)
 • Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Gotland

Regionen Uppsala - Örebro

 • Gunilla Andersson, landstingsdirektör, Landstinget Värmland

Södra regionen

Norra regionen

 • Veronika Sundström, landstingsdirektör, Region Norrbotten

Västra regionen

 • Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen
 • Martin Andreasson, (M) oppositionslandstingsråd, Västra Götalandsregionen

Sveriges Kommuner och Landsting

 • Hans Karlsson, direktör Avdelningen för vård och omsorg

Adjungerade

 • Vesna Jovic, kommundirektör Huddinge kommun
 • Åke Strandberg, vd Capio Specialistkliniker, Vårdföretagarna
 • Patrik Sundström, Sveriges kommuner och landsting

Från Inera

 • Johan Assarsson, föredragande
 • Helena Svedberg, sekreterare