Gå till innehåll

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen bereder styrelsens ärenden och ska löpande rapportera och stämma av med styrelsen och samtliga huvudmän. Beredningsgruppen är ett tjänstemannaorgan som består av regiondirektörer, hälso- och sjukvårdsdirektörer och kommundirektörer.

Beredningsgruppen bereder ärenden till styrelsen.

Thomas Idermark, t.f. vd Inera, ordförande

Sydöstra sjukvårdsregionen

 • Ingeborg Eriksson, regiondirektör, Region Kalmar län

Sjukvårdsregion Stockholm - Gotland

 • Gunnar Ramstedt, chefläkare, Region Gotland

Sjukvårdsregionen Uppsala - Örebro

 • Johan Färnstrand, regiondirektör, Region Gävleborg

Södra sjukvårdsregionen

 • Peter Lilja, regiondirektör, Region Blekinge

Västra sjukvårdsregionen

 • Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen

Norra sjukvårdsregionen

 • Hans Svensson, regiondirektör, Region Jämtland Härjedalen

Kristianstads kommun

 • Christel Jönsson, kommundirektör

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation

 • Ann-Charlotte Järnström, direktör

Norrköpings kommun

 • Martin Andreae, kommundirektör

Sollentuna kommun

 • Per Törnvall, kommundirektör

Östersunds kommun

 • Anders Wennerberg, kommundirektör

Sveriges Kommuner och Regioner

 • Jenny Birkestad, direktör Avdelningen för digitalisering
 • Fredrik Lennartsson, chef Avdelningen för vård och omsorg

Adjungerad

 • Helena Glemdal Bergkvist, it-direktör, Region Jönköpings län

Från Inera

 • Madeleine Marklund, kanslichef
Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan