Gå till innehåll

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen bereder styrelsens ärenden och ska löpande rapportera och stämma av med styrelsen och samtliga huvudmän. Beredningsgruppen är ett tjänstemannaorgan som består av landstings- och regiondirektörer, hälso- och sjukvårdsdirektörer och kommundirektörer.

Beredningsgruppen bereder ärenden till styrelsen.

Johan Assarsson, vd Inera, ordförande

Sydöstra sjukvårdsregionen

 • Agneta Jansmyr, regiondirektör Region Jönköpings län

Sjukvårdsregion Stockholm - Gotland

 • Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Gotland

Sjukvårdsegionen Uppsala - Örebro

 • Gunilla Andersson, landstingsdirektör, Landstinget Värmland

Södra sjukvårdsregionen - vakant

Norra sjukvårdsregionen 

 • Veronika Sundström, landstingsdirektör, Region Norrbotten

Västra sjukvårdsregionen

 • Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen

Kristianstad kommun

 • Christel Jönsson, kommundirektör

Kungsbacka kommun

 • Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör

Gävle Kommun

 • Göran Arnell, kommundirektör

Nacka kommun

 • Lena Dahlstedt, kommundirektör

Norrköping kommun

 • Martin Andreae, kommundirektör

Östersund kommun

 • Anders Wennerberg, kommundirektör

Sveriges Kommuner och Landsting

 • Hans Karlsson, direktör Avdelningen för vård och omsorg

Adjungerad

 • Helena Glemdal Bergkvist, IT-direktör, Region Jönköping

Från Inera

 • Helena Svedberg, sekreterare