Gå till innehåll

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen bereder styrelsens ärenden och ska löpande rapportera och stämma av med styrelsen och samtliga huvudmän. Beredningsgruppen är ett tjänstemannaorgan som består av landstings- och regiondirektörer, hälso- och sjukvårdsdirektörer och kommundirektörer.

Beredningsgruppen bereder ärenden till styrelsen.

Johan Assarsson, vd Inera, ordförande

Sydöstra sjukvårdsregionen

 • Agneta Jansmyr, regiondirektör, Region Jönköpings län

Sjukvårdsregion Stockholm - Gotland

 • Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Gotland

Sjukvårdsregionen Uppsala - Örebro

 • Johan Färnstrand, regiondirektör, Region Gävleborg

Södra sjukvårdsregionen - vakant

Norra sjukvårdsregionen 

 • Veronika Sundström, landstingsdirektör, Region Norrbotten

Västra sjukvårdsregionen

 • Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen

Kristianstads kommun

 • Christel Jönsson, kommundirektör

Kungsbacka kommun

 • Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör

Gävle kommun

 • Göran Arnell, kommundirektör

Nacka kommun

 • Lena Dahlstedt, kommundirektör

Norrköpings kommun

 • Martin Andreae, kommundirektör

Östersunds kommun

 • Anders Wennerberg, kommundirektör

Sveriges Kommuner och Landsting

 • Hans Karlsson, direktör Avdelningen för vård och omsorg

Adjungerad

 • Helena Glemdal Bergkvist, it-direktör, Region Jönköping

Från Inera

 • Madeleine Marklund, sekreterare
Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support