Gå till innehåll

Arkitekturråd

Arkitekturrådet hanterar arkitekturfrågor och är rådgivande instans till Inera.

Arkitekturrådets syfte är att bistå Inera med arkitekturella vägval, samverka för att stödja digitaliseringen av vården samt vid utveckling av nationell e-hälsoarkitektur hos landsting och regioner. Arkitekturrådet hanterar även arkitekturfrågor och samverkan i andra landstings- och regionuppdrag, exempelvis trafik och kultur.

Deltagare

 • Peter Back, Landstinget Dalarna
 • Lars-Erik "Pelle" Hillberg, Stockholms läns landsting
 • Peter Beckman, Landstinget Sörmland
 • Staffan Lovén, Region Skåne
 • Jan Broman, Region Gotland
 • Martin Bylund, Region Västernorrland
 • Staffan Dahlin, Västra Götalandsregionen
 • David Lindahl, Landstinget Kalmar län
 • Petter Eriksson, Region Örebro län
 • Henrik Eriksson, Region Östergötland
 • Annette Högström, Region Uppsala
 • Ylva Linderstam, Region Jönköpings län
 • Jenny Lithén, Region Västmanland
 • Thomas Miliander, Landstinget i Värmland
 • Björn Olausson, Region Kronoberg
 • Ulrika Olsson, Region Norrbotten
 • Stellan Aspenström, Region Halland
 • Erik Vallgren, Västerbottens läns landsting
 • Magnus Wikström, Region Gävleborg
 • Petter Åkesson, Landstinget Blekinge
Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support