För media

Ineras respektive regionernas uppdrag för 1177 Vårdguiden

Inera har ett nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden. Regionerna ansvarar för hur hälso- och sjukvården är organiserad och hur 1177 Vårdguiden bedrivs regionalt.

Har du frågor som rör 1177 Vårdguiden på nationell nivå ska du kontakta pressfunktionen på Inera. Kontakta respektive regions pressfunktion om frågan gäller det regionala uppdraget. Det kan till exempel gälla frågor om kötider, antal inringande och annan regional statistik gällande 1177 Vårdguiden på telefon.Telefonnummer till regionerna hittar du här.

 Så här ser Ineras respektive regionernas uppdrag ut för 1177 Vårdguiden: 

- 1177 Vårdguiden på telefon består av ett rådgivningsstöd med integrerat kontaktcenter som stödjer sjuksköterskorna att hantera samtal och bedöma vårdbehovet hos den vårdsökande. Varje region driver sin egen verksamhet för sjukvårdsrådgivning, antingen i egen regi eller genom upphandlad underleverantör. Inera utvecklar och förvaltar det rådgivningsstöd med integrerat kontaktcenter som används i regionernas verksamhet. 

- 1177 Vårdguidens e-tjänster är ett system med standardiserade e-tjänster och en virtuell portal där en rad olika typer av tjänster med egna plattformar integreras. Regioner bestämmer själva vilket utbud av tjänster som ska erbjudas till invånarna.

 - 1177 Vårdguiden på webben erbjuder kvalitetssäkrad information om hälsa, sjukdomar och vård. På 1177.se finns det närmare tretusen medicinska artiklar och information om vårdens regler, patientens rättigheter och hur man kan hitta vård. De flesta artiklar på 1177.se är nationella men det finns också regionala nyheter samt information och länkar som är aktuella i den egna regionen.

Till toppen av sidan