Gå till innehåll

Kommunerna i programrådet

De flesta kommuner har redan beslutat att gå in som ägare i Inera och det är dags för dessa att utse medlemmar till Ineras programråd.

Som stöd i Ineras styrelseberedning, samt rådgivande i strategiska vägvalsfrågor och prioriteringar av uppdrag och verksamhet, finns ett nationellt programråd. Programrådet ska nu breddas för att även omfatta kommunerna.

Här kan du läsa mer om nuvarande programråd och vilka representanter som deltar.

Här kan du se hela Ineras styrorganisation och vad de ansvarar för.

I slutet av november skickades information och inbjudan om nominering av representanter för kommuner.  Informationen skickade Inera till kommunernas registrator med kopia till kommundirektörer och kommunförbunds- och regionförbundsdirektörer.

Det första mötet för kommuner med utsedda medlemmar i programrådet är den 7 mars 2018.

Programrådets uppdrag och sammansättning

Programrådet är rådgivande till Inera samt till styrelsen och dess beredningsgrupp, och utgör kanal för ärenden som behöver förankras i landsting, regioner och kommuner. Programrådet är Ineras och ägarnas gemensamma forum för samverkan och dialog kring tjänster och projekt.

Representanten i programrådet organiserar kontaktformerna inom sin organisation eller den grupp av organisationer man företräder, och är primärkontakt gentemot Inera.

Programrådsmedlemmen ska:

  • förankra frågor inom sin organisation eller den grupp av organisation man företräder
  • vara kanal till det eventuella ledningsnätverk som medlemmen ingår i.
  • ha mandat att föra talan från sin organisation/organisationer i de frågor som berörs.
  • bereda ärenden inom sin organisation/organisationer före programrådsmöten. 

Utöver de 24 nuvarande ledamöterna från landsting och regioner inbjuds 24 representanter för kommunerna, med generell, strategisk sakkunskap inom digitalisering av välfärden.

Utse representant

Representanter ska utses från kommuner som är aktieägare i Inera AB. Varje programrådsmedlem ska utses från någon av kommunerna alternativt från kommun- eller regionförbundet inom ett län. Stockholms län, Västra Götalandsregionen och Region Skåne har möjlighet att utse två representanter var.

Hur denna representant utses ansvarar kommunerna i varje län för. Processen kan variera över landet. Har du frågor om hur en representant utses för ert län eller önskar nominera en representant från er kommun? Ta då kontakt med länets kontaktperson som samordnar processen.

Information om vilka personer ni har utsett regionalt skickas samordnat till Inera och detta sker via respektive kontaktperson på listan nedtill. 

Samordnare, fylls på löpande, saknar ni samordnare för ert län eller vill göra en förändring i listan, kontakta Karl Fors.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support