Gå till innehåll

Verksamhetsarkitektur och Informationsstruktur

Verksamhetsarkitektur har sitt fokus på organisationens huvudsakliga verksamhet, och handlar om att beskriva verksamhetens behov och processer på ett strukturerat och metodiskt sätt. Utifrån detta arbete struktureras sedan informationsbehovet kopplat till den framtagna behovsprocessen.

Typiska frågor som hanteras är att beskriva och analysera verksamhetsprocesser, hur dessa kan förbättras och hur informationsbehovet ska hanteras inom varje process. Arbetet med verksamhetsarkitektur och informationsstruktur är system- och teknikoberoende, och fungerar istället som underlag för att ta fram och realisera olika IT-lösningar som ska stödja verksamheten.

Informationsbehovet, som ska hanteras inom varje process, måste sedan kvalitetssäkras så att det följer de standarder som gäller för den gemensamma informationsstrukturen inom nationell e-hälsa. Detta innebär att benämningar som används inom respektive verksamhet ska översättas till ett standardiserat kodverk. Detta underlättar informationsöverföring mellan flera olika aktörer, och är en förutsättning för att kunna bygga smarta och kostnadseffektiva IT-lösningar som håller över tid.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support