Gå till innehåll

Teknisk arkitektur

Teknisk arkitektur har sitt fokus på de tekniska delarna av den gemensamma arkitekturen. Konkret innebär detta att erbjuda riktlinjer och standarder som IT-system ska följa för att kunna kommunicera med varandra på ett enhetligt, standardiserat och säker sätt.

Den tekniska arkitekturen fungerar som en spelplan för alla som vill samverka. Syftet är att alla samverkande aktörer tillsammans ska bygga IT-lösningar som kan ge invånarna en bättre service och en mer sammanhållen vård och omsorg.

Den tekniska arkitekturen fungerar med andra ord som en vägledning för att utveckla och förvalta IT-stöd som möjliggör samverkan och informationsutbyte. Med den tekniska arkitekturen som underlag, stärks verksamheten och leverantörer kan tydligare se vilka givna ramar de har att förhålla sig till när de ska utveckla nya IT-system. Dessutom kan lokala utvecklingsinsatser som görs i enlighet med den nationella arkitekturen, lyftas över till nationell nivå och därmed användas av andra landsting och kommuner, etc.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support