Gå till innehåll

Nationella tjänsteplattformen

Nationella tjänsteplattformen är en teknisk plattform som förenklar, säkrar och effektivisera informationsutbytet mellan olika IT-system inom vård- och omsorg. Plattformen är navet mellan system och e-tjänster som behöver kommunicera med varandra, och gör att informationsutbytet kan ske på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

Syftet med Nationella tjänsteplattformen är att skapa en lös koppling (virtuell tjänst) mellan e-tjänster och system som både producerar och konsumerar information, så att enskilda system kan läggas till och tas bort utan att andra påverkas. Syftet är också att åstadkomma interoperabilitet, vilket innebär att olika typer av system kan samverka och kommunicera med varandra oavsett leverantör och teknik.

Navet mellan e-tjänster och IT-system

Kraven på en nära integration mellan olika IT-system inom vård och omsorg är stora, och blir allt större. Sammantaget rör det sig om tusentals förbindelser som behöver upprättas och upprätthållas. För att möta denna utmaning har Inera, på uppdrag av landsting, regioner och kommuner, utvecklat en nationell tjänsteplattform med nationella tjänstekontrakt. Plattformen fungerar som en slags växel för alla system och e-tjänster som vill kommunicera med varandra, och tjänstekontrakten standardiserar regelverket för hur informationsöverföringen ska gå till mellan de olika systemen. Konkret innebär detta att när ett system försöker kontakta ett annat, går kontakten först via den virtuella tjänsten i Nationella tjänsteplattformen, som sedan dirigerar meddelandet vidare till rätt tjänst hos respektive vård- eller omsorgsgivare.

Utan en sammanhållande tjänsteplattform skulle man behöva skapa en punkt-till-punkt förbindelse mellan alla system och e-tjänster som behöver kommunicera med varandra. Sådana kopplingar skulle skapa stor komplexitet och innebära stora kostnader för både förvaltning och underhåll.

Illustration över hur Nationella tjänsteplattformen fungerar

Bildtext: Nationella tjänsteplattformen tillhandahåller en kopplingspunkt dit alla system kan ansluta, en så kallad virtuell tjänst. När ett system försöker kontakta ett annat, går kontakten först via den virtuella tjänsten i tjänsteplattformen, som sedan dirigerar meddelandet vidare till rätt system hos respektive vård- eller omsorgsgivare. Tack vare detta kan system slås ihop eller bytas ut hos vårdgivarna utan dominoeffekter på parternas IT-stöd. Tjänstekontrakten i plattformen skapar också förutsättningar för att olika typer av system ska kunna samverka, oavsett teknik och leverantör (s.k. interoperabilitet).

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support