Gå till innehåll

Tjänster för kommuner

Redan idag använder kommunerna flera tjänster, användningen av tjänsterna ser olika ut. Det finns också flera tjänster och projekt som kommunerna inte använder ännu, men som kan utvecklas och anpassas för kommunernas behov.

Nedan listas alla tjänster som går att beställa och användas av kommunerna. De flesta av dessa tjänster kan du läsa mer om här på inera.se. Till några av tjänsterna finns det även kortfattade, samlade beskrivningar i pdf-format med information om vad vad de gör för nytta, vilka som kan använda dessa och i förekommande fall vad de kostar. Observera att denna information uppdateras kontinuerligt. Spara därför inte pdf:er för senare bruk, utan hämta aktuella då du vill använda dessa.

I Ineras prislista kan du se vad varje tjänst kostar. Observera att alla prisuppgifter inte är  kompletta ännu. 

Ineras programråd bereder nyutveckling

Ineras programråd är ett viktigt forum för diskussioner kring behov och möjligheter samt prioriteringar och utvecklingsinsatser. Inför utvecklingen av en ny tjänst bereds frågan hos programrådet. Innan utvecklingen startar gör varje ägare (region eller kommun) en intresseanmälan till Ineras programkontor och sedan en avsiktsförklaring, där man lovar betala och använda tjänsten. De förslag på nya tjänster som är under utredning går att läsa om under Utvecklingsförslag.

Inera ska inte konkurrera med marknaden utan fokusera på tjänster som behöver tas fram tillsammans, som är komplexa och ingen annan har möjlighet eller intresse av att utveckla.

Eget arbete hos varje kommun

Det är inte enkelt att klara de utmaningar välfärden står inför som egen organisation. Det kommer att behövas mycket arbete och stora insatser på hemmaplan hos regioner och kommuner för att få fram lösningar och tjänster som möter de behov som invånare och personal har. Med Inera finns möjligheter till samverkan, återanvändning av kompetenser och lösningar och synergier för att få ut största möjliga nytta av de gemensamma investeringarna.

Samverkan för digital utveckling

SKL Kommentus, SKR och Inera samverkar för att kunna erbjuda offentlig sektor fler digitala tjänster. Organisationerna har ett nära samarbete där varje organisation går in med sin unika kompetens. Ineras styrka är koordinering av till exempel stora komplexa projekt där juridik, interoperabilitet och nationell infrastruktur är i fokus. Genom ett stärkt samarbete de tre aktörerna emellan kan kommuner och regioner få bättre förutsättningar för att använda digitala lösningar.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan