Gå till innehåll

Rapporter

Under 2018 gjordes ett gediget arbete med att kartlägga digitaliseringsarbetet och behoven i kommunerna. Detta har sammanställts i en rapport, som också finns som sammanfattning här.

 

Ineras styrelse har beslutat att inledningsvis prioritera insatser och tjänster inom vård och omsorg, infrastruktur, arkitektur och skola.

Inera har genomfört en inventering, prioritering och analys av de tjänster som redan finns hos Inera, för att se hur och till vilken kostnad det går att anpassa dem till kommunal verksamhet.

Rapporterna från arbetet finns nedan och diskuteras i olika forum. Ineras programråd är ett viktigt sådant, där synpunkter inhämtas och insatser prioriteras. När insatser är beslutade att genomföras hanteras de inom ramen för Ineras ordinarie verksamhetsplanering. 

Rapporter som har tagits fram :

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan