Gå till innehåll

Kortfattat om tjänster för kommuner

Redan idag finns många tjänster som kommuner kan använda; infrastrukturtjänster, tjänster riktade till personal och tjänster riktade direkt till invånare.

De flesta av dessa tjänster kan du läsa mer om här på inera.se. Här nedan finns kortfattade, samlade beskrivningar i pdf-format av vad dessa tjänster är, vad de gör för nytta, vilka som kan använda dessa och i förekommande fall vad de kostar.

Observera att denna information uppdateras kontinuerligt. Spara därför inte pdf:er för senare bruk, utan hämta aktuella då du vill använda dessa.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support