Gå till innehåll

Aktiviteter inom arkitektur

Under 2018 fortsätter Inera att koordinera de nätverksgrupper som etablerades 2017 med representanter från kommuner för att stärka samverkan och erfarenhetsutbyte i arkitekturfrågor. Inera påbörjar även arbete med arkitektur för kommuner som en del i Ineras satsningar på att bredda sin verksamhet och samverka inom SKL-koncernen.

Aktiviteter inom arkitekturområdet

Läs mer om Ineras arbete med arkitektur för kommunerna.

Det kommunala perspektivet beaktas i förändring och nyproduktion av tjänster och arkitektur. Inera utökar kompetensen inom kommunal verksamhet, anpassar befintligt och initierar nytt arbete. Inera ska ha en strategisk, taktisk och utförande roll och förmåga inom arkitekturarbete för kommuner, såsom att genomföra analyser och delta i, eller driva, överenskomna projekt. Inera har även en koordinerande och stödjande roll för kommunerna i samverkan med SKR och visavi eSam som samlar 24 statliga myndigheter och SKR i syfte att underlätta och påskynda digitaliseringen av det offentliga Sverige.

Som ett stöd för såväl kommuner som regioner tar Inera fram en strukturerad omvärldsbevakning som ger en samlad bild av beslutade och pågående initiativ inom digital utveckling, både nationellt och inom EU. Inera arbetar även med att utöka möjligheterna för kommuner och regioner att samverka kring utveckling av arkitektur. En digital samverkansplats som stöd för gemensamt arkitekturarbete har tagits fram, liksom ett ramverk för förvaltning av gemensam arkitektur.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan