Gå till innehåll

För kommuner

Nästan samtliga kommuner är nu delägare i Inera. Syftet med delägarskapet är att enklare kunna utveckla gemensamma lösningar som bidrar till att effektivisera verksamheterna i kommuner, landsting och regioner.

Inera blir en plattform för utveckling och förvaltning av gemensamma digitala lösningar även för kommunerna.

Visa/Dölj mer information

Aktuellt

  • Det här händer just nu

    • Tisdagen den 3 juli i Almedalen är Inera värd för en spännande heldag om digitalisering. Missa inte seminariet Robotar i socialtjänsten och AI i skolan – hur ska kommunerna digitaliseras? Se hela Ineras program här
    • Nästa kundforum går av stapeln den 23-24 oktober.
    • Kundforum om Digitalisering av kommunal verksamhet genomfördes den 20 mars - läs presentationerna och se film från dagen!
    • Vill din kommun ha kundbesök från Inera? Kontakta  info@inera.se

Inera anpassar tjänster och utbud för kommunal verksamhet

Ineras styrelse har beslutat att inledningsvis prioritera insatser och tjänster inom vård och omsorg, infrastruktur, arkitektur och skola.

Inera genomförde under hösten 2017 en inventering, prioritering och analys av de tjänster som redan finns hos Inera, för att se hur och till vilken kostnad det går att anpassa dem till kommunal verksamhet.

Rapporterna från arbetet finns nedan och diskuteras i olika forum. Ineras programråd är ett viktigt sådant, där synpunkter inhämtas och insatser prioriteras. När insatser är beslutade att genomföras hanteras de inom ramen för Ineras ordinarie verksamhetsplanering. 

De rapporter som har tagits fram under hösten 2017 är följande:

Tjänster som kommuner redan använder

Redan idag använder kommunerna flera tjänster som från början är utvecklade för landsting och kommuner. 

Tjänster som kan anpassas för kommunernas behov

Det finns också flera tjänster och projekt som kommunerna inte använder ännu, men som kan utvecklas och anpassas för kommunernas behov.

I Ineras prislista kan du se vad varje tjänst kostar. Observera att alla prisuppgifter inte är  kompletta ännu. 

Ineras programråd bereder nyutveckling

Ineras programråd är ett viktigt forum för diskussioner kring behov och möjligheter samt prioriteringar och utvecklingsinsatser. Inför utvecklingen av en ny tjänst bereds frågan hos programrådet. Innan utvecklingen startar gör varje ägare (landsting, region eller kommun) en intresseanmälan till Ineras programkontor och sedan en avsiktsförklaring, där man lovar betala och använda tjänsten. De förslag på nya tjänster som är under utredning går att läsa om på programkontorets ärendelista.

Inera ska inte konkurrera med marknaden utan fokusera på tjänster som behöver tas fram tillsammans, som är komplexa och ingen annan har möjlighet eller intresse av att utveckla.

Eget arbete hos varje kommun

Det är inte enkelt att klara de utmaningar välfärden står inför som egen organisation. Det kommer att behövas mycket arbete och stora insatser på hemmaplan hos landsting, regioner och kommuner för att få fram lösningar och tjänster som möter de behov som invånare och personal har. Med Inera finns möjligheter till samverkan, återanvändning av kompetenser och lösningar och synergier för att få ut största möjliga nytta av de gemensamma investeringarna.

Samverkan för digital utveckling

SKL Kommentus, SKL och Inera samverkar för att kunna erbjuda offentlig sektor fler digitala tjänster. Organisationerna har ett nära samarbete där varje organisation går in med sin unika kompetens. Ineras styrka är koordinering av till exempel stora komplexa projekt där juridik, interoperabilitet och nationell infrastruktur är i fokus.Genom ett stärkt samarbete de tre aktörerna emellan kan kommuner, landsting och regioner få bättre förutsättningar för att använda digitala lösningar.

Aktiviteter inom arkitekturområdet

Under 2018 fortsätter Inera att koordinera de nätverksgrupper som etablerades 2017 med representanter från kommuner för att stärka samverkan och erfarenhetsutbyte i arkitekturfrågor. Inera påbörjar även arbete med arkitektur för kommuner som en del i Ineras satsningar på att bredda sin verksamhet och samverka inom SKL-koncernen. Läs mer om Ineras arbete med arkitektur för kommunerna.

Det kommunala perspektivet beaktas i förändring och nyproduktion av tjänster och arkitektur. Inera utökar kompetensen inom kommunal verksamhet, anpassar befintligt och initierar nytt arbete. Inera ska ha en strategisk, taktisk och utförande roll och förmåga inom arkitekturarbete för kommuner, såsom att genomföra analyser och delta i, eller driva, överenskomna projekt. Inera har även en koordinerande och stödjande roll för kommunerna i samverkan med SKL och visavi eSam som samlar 24 statliga myndigheter och SKL i syfte att underlätta och påskynda digitaliseringen av det offentliga Sverige.

Som ett stöd för såväl kommuner som landsting och regioner tar Inera fram en strukturerad omvärldsbevakning som ger en samlad bild av beslutade och pågående initiativ inom digital utveckling, både nationellt och inom EU. Inera arbetar även med att utöka möjligheterna för kommuner, landsting och regioner att samverka kring utveckling av arkitektur. Under 2018 kommer en digital samverkansplats som stöd för gemensamt arkitekturarbete att tas fram, och ett ramverk för förvaltning av gemensam arkitektur.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support