Gå till innehåll

För kommuner

De flesta kommuner är nu delägare i Inera. Det gemensamma ägandet gör det enklare att utveckla lösningar som bidrar till att effektivisera verksamheterna i kommuner och regioner.

Inera är en plattform för utveckling och förvaltning av gemensamma digitala lösningar för sina delägare.

Varje enskild kommun tar beslut om sitt delägarskap. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har mer information om vilka kommuner som är delägare och hur processen ser ut.

Aktuellt

Inera har utfört en marknadsanalys om vilka behov Sveriges kommuner har och prioriterar. Kontinuerligt gör Inera kommunbesök för att bättre förstå vilka behov som är angelägna. Den kunskap som förvärvas utgör grunden för hur Inera bygger vidare på en inriktning för det kommunala uppdraget om stöd till digitalisering i landets kommuner för de närmaste fem åren. Ett av syftena är att stärka kommunernas beställarkompetens genom utveckling av nationell infrastruktur och sammanställningar av gemensamma krav och standarder, men även att till exempel erbjuda 1177 Vårdguiden som kanal för socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård. 

Prenumerera gärna på Ineras nyhetsbrev för få löpande information om hur Inera kan stödja landets kommuner inom digitalisering .

Vill din kommun ha kundbesök från Inera? Kontakta: kundansvarig@inera.se

 

 

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan