Gå till innehåll

För kommuner

Nu byggs kompetens för att kunna stödja kommunerna med de digitala lösningar som ger de bästa förutsättningarna och hjälper deras verksamhetsutveckling.

Inera är en plattform för utveckling och förvaltning av gemensamma digitala lösningar för sina delägare.

Varje enskild kommun tar beslut om sitt delägarskap. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har mer information om vilka kommuner som är delägare och hur processen ser ut.

Aktuellt

En pågående dialog med landets kommuner ligger till grund för hur stödet med de digitala lösningarna ska se ut de närmaste åren när det gäller digitaliseringen. Syftet är att öka tempot genom att återanvända Ineras kompetens och bredda tjänsteutbudet.

Inera har därför utarbetat ett förslag på inriktning för stöd till digitalisering i kommuner för de närmaste fem åren. Ett av syftena är att stärka kommunernas beställarkompetens genom utveckling av nationell infrastruktur och sammanställningar av gemensamma krav och standarder, men även att till exempel erbjuda 1177 Vårdguiden som kanal för socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård.

Här hittar du alla nyheter, genom att filtrera på kommuner under ämne, hittar du samtliga nyheter som rör den kommunala inriktningen

Prenumerera gärna på Ineras nyhetsbrev för få löpande information om hur Inera kan stödja landets kommuner inom digitalisering .

Om du vill att din kommun ska få besök av Inera så kan du kontakta våra kundansvariga via kundansvarig@inera.se.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan