Reportage och nyheter

Här visar vi övergripande reportage och nyheter om Ineras verksamhet och utveckling. Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev med aktuellt från Inera? Klicka på länken längst ned på sidan.

Reportage

Så stöttar Inera införandet av Säker digital kommunikation

Ett femtiotal kommuner och majoriteten av regionerna befinner sig i anslutningsprocessen till tjänsten Säker digital kommunikation. För att underlätta arbetet driver Inera ett särskilt införandeprojekt. Ju fler aktörer som är anslutna och kan skicka känslig och sekretessbelagd information, desto större blir nyttan.

Region Skåne frigör tid i vården med Mobilt SITHS eID

Höjd patientsäkerhet och 20 000 frigjorda arbetstimmar per år – det är resultatet hittills av Region Skånes satsning på ett nytt arbetssätt där Mobilt SITHS har en nyckelroll.

”Ju närmare vi ligger våra kunder, desto mer relevanta kan vi vara”

En nära dialog med kunderna, lyhördhet inför deras föränderliga behov och att använda teknikens möjligheter för att accelerera digitaliseringen. Det är tre saker som vd Peter Arrhenius lyfter fram som centrala för Ineras framtid.

Maria Ehrndal om hur Inera växlar upp tillsammans med kommunerna

Alla landets 290 kommuner ska kunna dra nytta av digitaliseringen. Ineras Maria Ehrndal berättar om förändringsarbetet hon leder.

Med Ineras nyttokalkyler upptäckte Region Östergötland fler vinster

Minskat svinn, effektivare administration och markanta fördelar inom såväl logistik som patientsäkerhet. Det är några av nyttorna som Region Östergötland kunde räkna hem vid en stor upphandling av nya läkemedelsautomater. Ineras verktyg för nyttokalkyler var nyckeln till att se helheten – inte bara de ekonomiska vinsterna.

Göteborgs Stad satsar på Mobilt SITHS eID

Nu införs Mobilt SITHS eID för 5 000 medarbetare inom hemtjänsten. Lena Revertimini, som är biträdande ansvarig utgivare för SITHS, berättar om arbetet.

550 000 ska gå över till nya SITHS - läs om fördelarna

Senast den 31 december behöver alla SITHS-anslutna organisationer ha infört den nya lösningen för SITHS. Nyhetssajten Voister har intervjuat Ineras Dan Bergvall om fördelarna.

Personligt med Sofie Zetterström om 1177

Affärsområdeschefen för 1177 berättar om varumärkesjusteringen och historiken kring 1177.

Visa alla reportage

Nyheter

Nytt erbjudande skräddarsys för landets kommuner

Förenklat arbete för vård- och omsorgspersonal med patientsäkerheten i fokus. Det är den gemensamma nämnaren för de tjänster som Inera nu går ut med ett särskilt erbjudande om till kommunerna. Om tillräckligt stort intresse finns påbörjas utveckling för att optimera dem för kommunalt bruk.

Så testade Region Gotland Säker digital kommunikation

Region Gotland deltog i Ineras pilotprojekt för att testa tjänsten Säker digital kommunikation, SDK, tillsammans med Arbetsförmedlingen. Enhetschef Tom Vigström berättar hur det hjälpte dem att hantera känslig information effektivare.

Ny version av Ineras tjänst för säkra möten på distans

I september lanserades nya funktioner för att förbättra användingen av Digitalt möte. Thord Berglund, tjänsteansvarig på Inera, sammanfattar fördelarna med tjänsten som sparar tid och pengar för såväl den enskilda invånaren som den kommunala eller regionala verksamheten.

Egenprovtagning blir möjlig för alla

Alla ska kunna ta prover själv hemma, även de som inte har e-legitimation. Därför har Inera tagit fram en funktion som ger vården möjlighet att beställa ett provtagningskit åt invånaren och sedan följa upp och meddela provsvaret.

Så förenklas fria vårdvalet

Nu blir det lättare för invånare som önskar lista sig hos vårdgivare i andra regioner än den egna. Även stöd för val av fast läkarkontakt blir möjligt.

Nya åldersgränser för tjänster på 1177.se

Gemensam tillgång till tjänster inom 1177 för både unga och deras vårdnadshavare. Det föreslås i Ineras utredning om nya åldersgränser vid inloggning på 1177.

Ineras Stockholmskontor flyttar till nya lokaler

Den 1 september flyttar Ineras Stockholmskontor till Hornsgatan 20 på Södermalm, där Inera delar lokaler med SKR.

Invånarens samtycken på 1177.se

Invånare ska kunna ge samtycke digitalt och även kunna se sina redan givna samtycken på 1177.se. Det är tanken bakom ett kommande utvecklingsprojekt som Inera planerar att starta. Alla regioner har visat intresse för projektet och därför kommer en avsiktsförklaring att skickas ut under hösten 2022.

Ida Malmqvist är Ineras nya HR-chef

Inera har utsett Ida Malmqvist som ny HR-chef. Ida kommer att ingå i Ineras ledningsgrupp och börjar den 16 augusti i år.

Hbtqi-certifiering för 1177.se, UMO.se och Youmo.se

Redaktionerna för 1177.se, UMO.se och Youmo.se har länge arbetat med frågor som rör inkludering och hur normer påverkar människors hälsa. Det finns många viktiga perspektiv som behöver bevakas för att kunna bidra till en jämlik vård och bättre hälsa för invånare. Ett av dem är hbtqi-perspektivet. Nu har redaktionerna valt att genomgå en hbtqi-certifiering.

Utredning om åldersgränser för e-tjänsterna på 1177.se

Inera utreder just nu vilka åldersgränser som ska gälla för åtkomst till e-tjänsterna på 1177.se för unga och deras vårdnadshavare. Målet är att överbrygga det glapp som finns idag, där varken de unga själva eller deras vårdnadshavare kan komma åt e-tjänsterna när barnen är mellan 13 och 15 år.

Sofia Enlund är ny chef för Ineras juridiksektion

Inera har fått en ny sektionschef för juridik, Sofia Enlund, som börjar i slutet av augusti.

Visa alla nyheter
Till toppen av sidan