Reportage och nyheter

Här visar vi övergripande reportage och nyheter om Ineras verksamhet och utveckling.

Reportage

Vd Peter Arrhenius om upphandling för framtida utveckling

I våras tecknade Inera ramavtal med åtta strategiska leverantörer för utveckling och förvaltning av applikationer. Nu har Inera bjudit in dessa leverantörer till det första avropet inom ramavtalet. VD Peter Arrhenius berättar hur upphandlingen är en viktig del i Ineras förändringsarbete, och om kundernas förväntningar på Inera.

Ny visuell identitet för Inera

I december lanseras en ny visuell identitet för Inera. Målet är att samla varumärket i en enkel och modern grafisk profil som ska skapa tydlighet och igenkänning för Inera.

Ineras medicinska chef om vikten av digitalt stöd för hela vårdprocessen

Under sina 20 år som röntgenläkare såg Christina Kling Hassler tidigt potentialen med it för att utveckla verksamheten. Nu leder hon Ineras medicinska råd och brinner för processtöd som möter vårdens behov av smidig informationsöverföring genom hela patientresan – från diagnostik och behandling till uppföljning och rehabilitering.

Magnus Lindström på NMT om tio år med att testa Ineras tjänster

Nordic Medtest, Ineras test- och utvecklingsbolag, firade tio år den 24 oktober. Vd Magnus Lindström berättar om höjdpunkterna.

Smart samverkan ger ökad effekt av internetbaserad behandling

Bättre kvalitet i behandlingen och mer tid till de som behöver personlig kontakt i traditionella vårdmöten. Det är några av vinsterna när olika professioner samarbetar över regiongränserna för att ta fram digitala program i Ineras tjänst Stöd och behandling, erfar psykolog Johanna Persson Höppe i Region Östergötland.

Så stöttar Inera införandet av Säker digital kommunikation

Ett femtiotal kommuner och majoriteten av regionerna befinner sig i anslutningsprocessen till tjänsten Säker digital kommunikation. För att underlätta arbetet driver Inera ett särskilt införandeprojekt. Ju fler aktörer som är anslutna och kan skicka känslig och sekretessbelagd information, desto större blir nyttan.

Region Skåne frigör tid i vården med Mobilt SITHS eID

Höjd patientsäkerhet och 20 000 frigjorda arbetstimmar per år – det är resultatet hittills av Region Skånes satsning på ett nytt arbetssätt där Mobilt SITHS har en nyckelroll.

”Ju närmare vi ligger våra kunder, desto mer relevanta kan vi vara”

En nära dialog med kunderna, lyhördhet inför deras föränderliga behov och att använda teknikens möjligheter för att accelerera digitaliseringen. Det är tre saker som vd Peter Arrhenius lyfter fram som centrala för Ineras framtid.

Visa alla reportage

Aktuella artiklar

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

UMO.se får RFSU-priset 2022: Hedervärd utmärkelse för sexualupplysning för unga

En gedigen sexualupplysning för alla Sveriges ungdomar, ett stärkande och informationsberikat innehåll och uteslutande fokus på ungas behov. Det är anledningarna till att UMO.se tilldelas RFSU-priset 2022.

Stenungsund kraftsamlar kring SDK och öppna data

Ineras tjänst Säker digital kommunikation och publicering av öppna data står i fokus för Stenungsunds digitaliseringsarbete i år. Nyhetssajten Voister har intervjuat digitaliseringschef Lars Lidén om kommunens satsningar för att bland annat kunna hantera sekretessbelagd information bättre.

Digitalisering i den lilla kommunen

Tobias Leverin var projektledare för Grästorps medverkan som modellkommun i SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik och Ineras förstudie API:er i välfärdsteknik. Där adresserades bland annat äldreomsorgens utmaningar med bristande standardisering och att olika lösningar inte fungerar tillsammans på ett smidigt sätt.

Agenda 1177 – uppskattad mötesform fortsätter i vår

Under våren fortsätter Inera med mötesserien Agenda 1177 som startade i höstas. Syftet är att ge ökad kunskap om status och nyheter kring pågående arbete för alla som jobbar inom 1177, både i regionerna och på Inera.

Tandvårdsjournalen på 1177.se har få men nöjda användare

Nio av tio patienter som tagit del av sin tandvårdsjournal via 1177.se uppger att informationen varit till hjälp för dem. Samtidigt är det få som i dag kan använda denna möjlighet. Det visar en studie om hur invånare i Sverige upplever sin tandvård som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har gjort.

Privata utförare kan ta del av Säker digital kommunikation

Snabbare hantering av brådskande ärenden, effektivare service för invånare och säker digital hantering av sekretessklassad information. Det är några av vinsterna med Ineras tjänst Säker digital kommunikation. Nu kan även privata organisationer med offentlig finansiering ansluta till tjänsten.

Färre knappval lotsar till rätt hjälp på Inera

Nu är det enklare att snabbt få hjälp med sitt ärende för den som ringer till Inera. Sedan 23 januari går det endast att göra två knappval i samtalet, i stället för fyra, vilket underlättar för såväl kommuner och regioner som invånare och leverantörer.

1177, UMO och Youmo hbtqi-certifierade: Ökad kunskap om normer ger mervärde för alla

För att ha ett inkluderande och normkritiskt perspektiv på vårdinformationen till Sveriges invånare krävs ständig påfyllning av kunskap. Den insikten låg till grund för en vidareutbildning för nationella redaktionen på 1177.se och redaktionerna för UMO.se och Youmo.se. Nu har redaktionerna blivit tilldelade RFSL:s hbtqi-certifiering. Arbetet med certifieringen bidrog dessutom till att bättre ta tillvara medarbetares olikheter för att åstadkomma en inkluderande arbetsmiljö för alla.

Stor nytta när fler nationella kvalitetsregister kan ta emot uppgifter automatiskt

Minskat dubbelarbete för vårdpersonal, mer strukturerad vårddokumentation samt bättre kvalitet och täckning i de nationella kvalitetsregistren. Det är några av vinsterna för regioner och kommuner när de nu i allt högre grad ansluter till Ineras tjänst Informationsutlämning till kvalitetsregister.

Det ska vara lätt att hitta rätt kunskapsstöd

Nytt författarverktyg, utökat redaktionellt stöd och en ny webbsida som ska lanseras i slutet av mars – det är några av resultaten sedan Inera tog över ansvar för Nationellt kliniskt kunskapsstöd, NKK, för ett år sedan. Chris Landergren, medicinskt sakkunnig och tjänsteansvarig, sammanfattar viktiga milstolpar i arbetet med att ta fram ett 1177 för vårdgivare där all kunskap kring patientmötet samlas på ett ställe.

Allt fler drar nytta av samverkan i Arkitekturgemenskapen

Ett gemensamt ramverk som sparar tid och resurser i offentlig verksamhet och samlar kunskap på en öppen webbplats för it- och verksamhetsarkitekter över hela landet.

Första myndighet live med Säker digital kommunikation

Nu kan Arbetsförmedlingen skicka känslig information på ett säkert och digitalt sätt. Effektivare arbetssätt och tryggare medarbetare är några av nyttorna som produktansvariga Anna Ekegren, kan identifiera i sin verksamhet.

Visa alla nyheter
Till toppen av sidan