Reportage och nyheter

Här visar vi övergripande reportage och nyheter om Ineras verksamhet och utveckling.

Reportage

Ineras medicinska chef om vikten av digitalt stöd för hela vårdprocessen

Under sina 20 år som röntgenläkare såg Christina Kling Hassler tidigt potentialen med it för att utveckla verksamheten. Nu leder hon Ineras medicinska råd och brinner för processtöd som möter vårdens behov av smidig informationsöverföring genom hela patientresan – från diagnostik och behandling till uppföljning och rehabilitering.

Magnus Lindström på NMT om tio år med att testa Ineras tjänster

Nordic Medtest, Ineras test- och utvecklingsbolag, firade tio år den 24 oktober. Vd Magnus Lindström berättar om höjdpunkterna.

Smart samverkan ger ökad effekt av internetbaserad behandling

Bättre kvalitet i behandlingen och mer tid till de som behöver personlig kontakt i traditionella vårdmöten. Det är några av vinsterna när olika professioner samarbetar över regiongränserna för att ta fram digitala program i Ineras tjänst Stöd och behandling, erfar psykolog Johanna Persson Höppe i Region Östergötland.

Så stöttar Inera införandet av Säker digital kommunikation

Ett femtiotal kommuner och majoriteten av regionerna befinner sig i anslutningsprocessen till tjänsten Säker digital kommunikation. För att underlätta arbetet driver Inera ett särskilt införandeprojekt. Ju fler aktörer som är anslutna och kan skicka känslig och sekretessbelagd information, desto större blir nyttan.

Region Skåne frigör tid i vården med Mobilt SITHS eID

Höjd patientsäkerhet och 20 000 frigjorda arbetstimmar per år – det är resultatet hittills av Region Skånes satsning på ett nytt arbetssätt där Mobilt SITHS har en nyckelroll.

”Ju närmare vi ligger våra kunder, desto mer relevanta kan vi vara”

En nära dialog med kunderna, lyhördhet inför deras föränderliga behov och att använda teknikens möjligheter för att accelerera digitaliseringen. Det är tre saker som vd Peter Arrhenius lyfter fram som centrala för Ineras framtid.

Maria Ehrndal om hur Inera växlar upp tillsammans med kommunerna

Alla landets 290 kommuner ska kunna dra nytta av digitaliseringen. Ineras Maria Ehrndal berättar om förändringsarbetet hon leder.

Med Ineras nyttokalkyler upptäckte Region Östergötland fler vinster

Minskat svinn, effektivare administration och markanta fördelar inom såväl logistik som patientsäkerhet. Det är några av nyttorna som Region Östergötland kunde räkna hem vid en stor upphandling av nya läkemedelsautomater. Ineras verktyg för nyttokalkyler var nyckeln till att se helheten – inte bara de ekonomiska vinsterna.

Visa alla reportage

Aktuella artiklar

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Ny lag underlättar informationsutbyte – med stöd av digitala tjänster

Nu ska det bli enklare för kommuner och regioner att utbyta information om insatser för äldre och invånare med funktionsnedsättning. Det är syftet med en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation som börjar gälla efter årsskiftet. Inera utreder hur lagen ska tolkas i praktiken, för att tillämpas i digitala tjänster.

Stort intresse för nya Agenda 1177

Under hösten har Inera startat en ny möteskonstellation, Agenda 1177, som kompletterar enskilda tjänsters användarforum. Intresset från regionerna är stort, då många efterfrågar information kring tvärfunktionellt utvecklingsarbete som påverkar fler än en tjänst inom 1177.

2022 års SLIT-rapport: Så ser den digitala utvecklingen ut i regionerna

Fortsatt dialog om hur framtidens hälso- och sjukvård bäst drar nytta av digitaliseringen – det vill nätverket för Sveriges regioners IT-direktörer, SLIT, bidra till med sin årliga rapport. Nytt för i år är att rapporten också visar på initiativ som pågår för att stödja regioners arbete med att ställa om till nära vård, berättar Johannes Hörnberg, ordförande i SLIT.

Utökade möjligheter i Öppen testmiljö

Utbudet i Ineras tjänst Öppen testmiljö har ökat och systemleverantörerna visar stort intresse för de nya möjligheterna. Nu finns också tjänsterna 1177 webbtidbok, 1177 inkorg och Infektionsverktyget med i testmiljön som är till för att göra anslutningen till Ineras nationella infrastruktur så smidig som möjligt.

Region Gotland live med Säker digital kommunikation

Region Gotland är sedan förra veckan live med Ineras tjänst Säker digital kommunikation och kan nu skicka känslig och sekretesskyddad information digitalt.

Två röster om fördelarna med nya Digitalt möte

Den uppdaterade versionen av Ineras tjänst Digitalt möte innehåller flera nya funktioner och förbättrad ljud-och bildkvalitet. Ansvariga vid Övertorneå kommun och Region Stockholm berättar om fördelarna med att på ett säkert sätt kunna överbrygga långa avstånd och ge habiliterande insatser till fler invånare.

Första steget mot en nationell referensarkitektur för välfärdsteknik

Mobila trygghetslarm och digital tillsyn är exempel på välfärdsteknik som kan ge stor nytta inom den kommunala omsorgen. Brist på standarder och styrande principer gör dock att lösningarna i många fall inte fungerar tillsammans. Därför har Inera genomfört en förstudie och arbetar nu vidare med att lägga grunden för en gemensam referensarkitektur på området.

Komplexa labbsvar visas i NPÖ och Journalen – så drar regionen nytta av fördelarna  

Färre samtal från invånare och ett mer patientcentrerat arbetssätt i linje med utvecklingen mot nära vård. Det är några av fördelarna Region Gävleborg kunde konstatera när de deltog i Ineras utvecklingsprojekt för att göra fler typer av provsvar tillgängliga digitalt för invånare och vårdpersonal.  

Stort intresse för Inera på Socialchefsdagarna

Varje höst anordnas Socialchefsdagarna som är ett stort socialpolitiskt evenemang. I år fanns närmare 900 deltagare på plats. Karin Bengtsson, strateg på Ineras kommungrupp, berättar om mötet med beslutsfattare inom socialtjänsten och de frågor som dök upp om Ineras arbete för kommunerna.

Nytt erbjudande skräddarsys för landets kommuner

Förenklat arbete för vård- och omsorgspersonal med patientsäkerheten i fokus. Det är den gemensamma nämnaren för de tjänster som Inera nu går ut med ett särskilt erbjudande om till kommunerna. Om tillräckligt stort intresse finns påbörjas utveckling för att optimera dem för kommunalt bruk.

Så testade Region Gotland Säker digital kommunikation

Region Gotland deltog i Ineras pilotprojekt för att testa tjänsten Säker digital kommunikation, SDK, tillsammans med Arbetsförmedlingen. Enhetschef Tom Vigström berättar hur det hjälpte dem att hantera känslig information effektivare.

Ny version av Ineras tjänst för säkra möten på distans

I september lanserades nya funktioner för att förbättra användingen av Digitalt möte. Thord Berglund, tjänsteansvarig på Inera, sammanfattar fördelarna med tjänsten som sparar tid och pengar för såväl den enskilda invånaren som den kommunala eller regionala verksamheten.

Visa alla nyheter
Till toppen av sidan