Webbseminarium om Janusmed njurfunktion

I höst kommer Sil, Svenska informationstjänster för läkemedel, att utökas med beslutsstödet Janusmed njurfunktion. För dig som vill veta mer finns nu möjlighet att delta på en digital informationsträff.

Janusmed njurfunktion hjälper till att öka patientsäkerheten genom att ge stöd till hälso- och sjukvårdspersonal vid ordination och förskrivning av läkemedel. I version 6.0 av Sil, som släpps i höst, kommer Janusmed njurfunktion att ingå som ett nytt beslutsstöd.

Om du vill veta mer om Janusmed njurfunktion och vad din organisation behöver göra för att ta del av det nya beslutsstödet, boka gärna in dig på ett av följande tillfällen:

Onsdag 10 mars kl. 13-14 (sista dag för anmälan: 5 mars)

Tisdag 30 mars kl. 14-15 (sista dag för anmälan: 26 mars)

Du anmäler dig via mejl till silinfo@inera.se.

Agenda:

  • Kort om Janusmed njurfunktion
  • Tidplan
  • Vilka anpassningar behöver göras
  • Frågestund

Om Janusmed njurfunktion

Janusmed njurfunktion hjälper hälso- och sjukvårdspersonal att ge korrekt dosering av läkemedel utifrån patientens njurfunktion. Det här är särskilt viktigt för äldre patienter, där doseringen av läkemedel ofta behöver anpassas för att undvika biverkningar.

Beslutsstödet Janusmed uppdateras löpande med information om nya läkemedel och nya vetenskapliga rön. Janusmed njurfunktion tillsammans med Janusmed interaktioner ger ett mycket bra stöd vid läkemedelsgenomgångar.

Det finns många fördelar med Janusmed njurfunktion:

  • Hälso- och sjukvårdspersonal kan få ett enhetligt underlag och bättre stöd för val av rätt läkemedel, samt för uppföljning och bedömning av befintlig läkemedelsbehandling och därmed minska risken för läkemedelsrelaterade problem.
  • Patienter kan få en säkrare och bättre läkemedelsbehandling med minskade biverkningar som följd.
  • Regionerna kan sänka sjukvårdskostnaderna genom förbättrad läkemedelsbehandling, färre inläggningar på sjukhus och lägre läkemedelskostnader.
  • Hälso- och sjukvårdspersonal kan spara tid och känna en ökad trygghet när det gäller handhavandet av läkemedel vid ordination, administrering och iordningställandet av läkemedel.
Till toppen av sidan