Webbinarier om de nya beslutsstöden i Sil

Vill du veta mer om de tre nya beslutsstöden som kommer i Sil i höst? I maj håller vi webbinarier där vi berättar mer om vad det innebär för dig och din organisation. Anmäl dig idag!

Anmäl dig till ett webbinarium

Anmäl dig till något av våra webbinarier för att få veta mer om beslutsstöden och vad som behövs från er sida för att kunna använda de i era verksamheter. Datum är 5:e maj klockan 10-11.30, respektive 9 maj klockan 13-14.30 

Anmäl dig via mejl till: silinfo@inera.se

Nya källor lanseras hösten 2022

Under hösten 2022 kommer tre nya beslutsstöd om läkemedel finnas tillgängliga via Sil, Svenska informationstjänster för läkemedel. Det handlar om Blandbarhetsdatabasen från Västra Götalandsregionen, Krossningsdatabasen från Region Skåne samt Janusmed riskprofil från Region Stockholm. Alla källor är regionala initiativ som nu blir nationellt tillgängliga. Gemensamt för källorna är målet att bidra till ökad patientsäkerhet när läkemedel ordineras, förskrivs eller används inom hälso- och sjukvården. 
 
– Vår ambition är därför att de nya beslutsstöden ska implementeras i hälso- och sjukvårdens olika system, där de behövs, så att personalen har den kunskap de behöver när de arbetar med läkemedel, säger Malin Sandberg, tjänsteansvarig Sil. 

Om de nya beslutsstöden

Illustration: Kaveh Teimori.

Blandbarhetsdatabasen ger stöd i blandbarhetsfrågor för intravenösa läkemedel. När en patient vårdas på sjukhus kan det uppstå behov av läkemedel som ges intravenöst via en så kallad infart. Om läkemedlen krockar (är inkompatibla) med varandra kan fysikaliska och kemiska reaktioner uppstå vilket riskerar att orsaka sämre effekt, igentäppta slangar och i värsta fall organsvikt och dödsfall. Blandbarhetsdatabasen innehåller kompatibilitetsinformation för över 2500 läkemedelskombinationer baserad på internationella studieresultat bedömda utifrån svensk läkemedelshantering.

Krossningsdatabasen är ett läkemedelshanteringsstöd som ger information om ett läkemedel kan krossas, administreras i sond samt om det finns ett alternativt läkemedel eller alternativ administrationssätt. Databasen innehåller i nuläget cirka 300 läkemedel och kontinuerligt arbete pågår med tillägg av nya preparat. Krossningsdatabasen bidrar till ökad patientsäkerhet och tidsbesparing hos vårdpersonal. Den är redan nu tillgänglig via webbsidan www.lakemedelshantering.se , och appen ”Stöd vid läkemedelshantering”.

Janusmed riskprofil är ett komplement till Janusmed interaktioner och varnar för eventuella risker av vanliga eller allvarliga biverkningar när läkemedel förstärker varandras effekter. Janusmed riskprofil är framför allt till hjälp vid läkemedelsgenomgångar och in/utsättning av läkemedel. Enkätundersökningar visar att källan, som redan idag används inom Region Stockholm, är ett mycket uppskattat stöd som både sparar tid och bidrar till ökad patientsäkerhet. 

Beslutsstödet uppdateras löpande med information om nya läkemedel samt nya vetenskapliga rön.

Till toppen av sidan