Vitalis: Därför är tillgänglighet på webben viktigt

Vem är digital tillgänglighet till för och varför borde det vara en angelägenhet för oss alla? Under det här seminariet berättar Jonathan Petrone, verksamhetsspecialist på Nordic Medtest om vikten att jobba mer med tillgänglighet.

En trappa kan vara ett smidigt sett att ta sig upp till en annan våning, men för den som sitter i en rullstol så blir detta ett stort hinder, om det till exempel inte finns en hiss i närheten. Idag lever vi i en alltmer digital värld. Det kan på samma sätt få konsekvenser för personer som inte klarar av att göra samma saker som de flesta på nätet. Det är därför som det är så viktigt att göra informationen tillgänglig för så många som möjligt. I den här föreläsningen problematiseras en alltför snäv syn på vem digital tillgänglighet är till för och det lyfts upp exempel på varför det borde vara en angelägenhet för oss alla. Tanken med föreläsningen är att skapa diskussion och öka medvetenheten om de här frågorna.

Se flera filmer där Inera medverkat på Vitalis här.

Läs mer om Vitalis 2021

Till toppen av sidan