Vitalis: Rätt information om hjälpmedel genom ISO 9999 standarden

Hjälpmedelstjänsten är en samlad plats där vård och omsorg kan söka produkter från mer än 300 leverantörer på en plats. ISO 9999 är en internationell klassificering av hjälpmedel. Helena Alm, verksamhetsspecialist på Hjälpmedelstjänsten, berättar i det här seminariet om hur man kan få rätt information om hjälpmedel genom standarden.

Vi går mot mer digitalisering och det bär med sig stora möjligheter till verksamhetsutveckling både inom omsorg och hälso- och sjukvård. Hjälpmedelstjänsten är en samlad plats där vård och omsorg kan söka produkter från mer än 300 leverantörer på en plats. Det underlättar för både personal och för leverantörer. I tjänsten finns både leverantörernas varukataloger med produktblad, tekniska beskrivningar, priser och bilder. Efter upphandling kan även avtalsinformationen registreras i tjänsten och anslutna kommuner och regioner får daglig informationsöverföring med just de produkter de är intresserade av.

Se flera filmer från Vitalis här.

Läs mer om Vitalis 2021

Till toppen av sidan