Vitalis: Kommuner testar e-tjänster i 1177.se

Inera utvecklar och förvaltar tjänsterna inom 1177 Vårdguiden. Sedan kommunerna blivit delägare i bolaget har flera utredningar och förstudier gjorts kring kommunernas möjligheter att använda 1177 Vårdguidens digitala tjänster. Nu pågår ett arbete där man ser över hur det skulle fungera i praktiken.

1177 Vårdguiden är invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården. Invånarna kan när som helst besöka 1177.se, logga in för personliga e-tjänster och ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. 1177 Vårdguiden erbjuder hela Sverige råd om vård, dygnet runt på webb och telefon. Än så länge har det varit regionerna som använder tjänsterna men kan inte kommunerna också använda det som en viktig ingång? Det var något som man ville se över under ett nytt pilotprojekt som startats nyligen.  David Ulfstrand, projektledare för projektet, berättar i det här seminariet om projektet och Sofie Karlsson, skolsjuksköterska från Aneby berättar vad de kommer att jobba med till hösten.

Aneby är en av fyra kommuner som i en liten och avgränsad skala, testar och bedömer nyttan med 1177 för kommunens invånare och medarbetare. Syftet med initiativet är att undersöka om den kommunala hälso- och sjukvården, elevhälsan och socialtjänsten har nytta av 1177:s nuvarande e-tjänster samt vägledande information på 1177.se som underlättar för invånaren att hitta fram till rätt aktör i kommunen.

Se flera filmer från Vitalis här.

Läs mer om Vitalis 2021

Till toppen av sidan