Vitalis: Kalkylera fram nyttan av digitalisering

Hur vet vi om det går att räkna hem nyttan från våra investeringar inom digitalisering? Under Vitalis presenterade Amanda Sundberg, omvärlds- och marknadsanalytiker på Inera, om hur nyttoberäkningar kan hjälpa regioner och kommuner att ta bra beslut om vilka tjänster som de bör investera i.

Vitalis: Kalkylera fram nyttan av digitalisering

Inera har tagit fram en modell där de kan räkna på nyttan med att använda olika tjänster. Det här är ett arbetssätt som Inera bland annat använder i programmet Första linjens digitala vård. Programmet har som mål att bidra med nationell infrastruktur, digitala verktyg och lösningar som hjälper invånarna med den första kontakten med sjukvården.

På Vitalis gav Amanda Sundberg en praktisk guide för hur vi kan göra nyttokalkyler - från utveckling till införande och uppföljning. Amanda visar exempel på en av de nyttokalkyler som hon har tagit fram, exempelvis för tjänster som ingår i programmet Första linjens digitala vård, och demonstrerar hur man går tillväga för att ta fram en nyttokalkyl. Praktiska exempel, mallar och instruktioner går också att hämta i länken lägre ned  och använda för att beräkna nyttan i egna digitaliseringsinsatser.

Inera vill tillsammans med sina kunder bli bättre på att se hur digitala tjänster kan förbättra regioners och kommuners verksamheter. Ett nytt verktyg för att stötta till ett bra beslut är Ineras nyttokalkyl som ger stöd till att se nyttorealisering. Genom att titta på en mängd data, bland annat från den aktuella verksamheten, kan man genom kalkylen värdera vilken nytta som de kan förvänta sig vid ett införande av en tjänst.

Nyttokalkylen blir på så sätt ett viktigt underlag för beslut till exempel när Inera utvecklar tjänster eller som stöd för regioner och kommuner. Man kan till exempel räkna på effekthemtagningen vid verksamhetsförändringar. Ambitionen är att ta fram exempelkalkyler för alla Ineras tjänster. Det ska vara lätt att applicera dem i olika verksamheter inom regionerna och kommunerna.

Läs mer om hur man kan göra nyttokalkyler här:

Läs mer om Vitalis 2021

Till toppen av sidan