Vitalis: Innovativ integration i Öppen testmiljö

När nya tjänster ska implementeras kan Ineras tjänst Öppen testmilö vara till stor hjälp. För att utvecklare och testare ska få tekniken bakom att fungera kan de använda Öppen testmiljö, ett ”mini-Inera”, där man upptäcker utmaningar och möjligheter med integreringen tidigt och innan användarna får använda tjänsten.

Vid utveckling och införande av integrationer mellan vårdsystem är ofta många intressenter inblandade, som leverantörer, vårdgivare och nationella aktörer. Trots att integrationer är komplexa finns det en benägenhet att skjuta upp integrationstestning till sent i projekten, med kvalitetsproblem och förseningar som följd. Öppen testmiljö har etablerats för att ge sådana intressenter en gemensam plattform som möjliggör tidig integrationstestning. Genom detta har även möjligheterna till innovation och samarbete i utvecklingsarbetet förbättrats. I den här föreläsningen berättar Björn Pettersson, testledare och Tjänsteansvarig Öppen testmiljö, på Ineras dotterboalg Nordic Medtest, bland annat upp erfarenheter från pilotprojektet för laboratoriemedicin där en nationell e-tjänst utvecklades parallellt med anpassning av journalsystemets anslutning.

Se flera filmer från Vitalis här.

Läs mer om Vitalis 2021

Till toppen av sidan