Vitalis: Glöm pennan - digitala signaturer gäller

I den våg av digitalisering som nu sker har det påskrivna dokumentet länge bjudit hårdnackat motstånd. Vissa lösningar med digitala signaturer har inte klarat av alla krav på säkerhet och giltighet. Inera presenterade på Vitalis 2020 en tjänst för elektronisk underskrift och nu är tjänsten tillgänglig.

Underskriftstjänsten från Inera följer alla regulatoriska krav som man kan ställa på en avancerad elektronisk underskrift enligt eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services). Tjänsten är konstruerad enligt referensarkitekturen för elektronisk underskrift och stämpel som Inera har tagit fram i samverkan med verksamheten. Inera har också arbetat tillsammans med Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, så att DIGG:s specifikationer blir tydligare vad gäller till exempel organisationsinformation i den digitala signaturen.

Under det här seminariet berättar Caroline Hagberg, affärsområdeschef på Infrastruktur och arkitektur på Inera, mer om tjänsten. På plats finns också Per Mutzell, lösningsarkitekt på Inera, Roger Fagerud, it-strateg på DIGG, Thomas Näsberg, utvecklare på Region Västernorrland och Peter Öberg, lösningsarkitekt på Region Stockholm. De tar upp vad verksamheten behöver göra för att kunna använda den nya tjänsten för elektronisk underskrift. Det finns tekniska, verksamhetsmässiga och juridiska aspekter att ta hänsyn till. De  ger också flera exempel där man tydligt kan se den direkta nyttan.

Se flera filmer från Vitalis här.

Läs mer om Vitalis 2021

Till toppen av sidan