Välkommen till Inera i Almedalen

Inera arrangerar flera seminarier i Almedalen med fokus på digitalisering av välfärden. Om du är i Almedalen den 5 juli är du välkommen att titta in och lyssna. Du hittar oss i Häggska Huset på Södra Kyrkogatan 11, intill Stora torget, mitt i Visby.

Vy över Almedalen i Visby, Gotland.

Vi pratar om vikten av säker digital kommunikation och reder ut vem som ansvarar för vad när det gäller den digitala infrastrukturen i Sverige. Dessutom ställer vi frågan om digitalisering är en viktig faktor för att nå visionen om Nära vård. Vi kommer också att känna de politiska partierna på pulsen och ta reda på hur viktig digitaliseringen av välfärden egentligen är för dem.

Vi avslutar dagen med att sätta digitaliseringsministern, Khashayar Farmanbar, i heta stolen. Vilken är hans vision för ett digitaliserat Sverige?

Följande personer kommer vara på plats från Inera, kontakta oss gärna, eller besök oss på plats i Häggska huset, södra kyrkogatan 11, vid Stora torget:

Peter Arrhenius, vd, 076-101 77 91
Peter Rosengren, kundansvarig, 070-348 02 34
Sara Widman Börjesson, kundansvarig, 070-420 00 74
Caroline Hagberg, affärsområdeschef verksamhetstjänster, 072-503 73 19
Sara Meunier, avdelningschef digital infrastruktur och arkitektur, 070-549 24 49
Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177, 070-315 71 67
Madeleine Marklund, stabschef, 072-503 73 16
Maria Ehrndal, sektionschef kommun, 072-884 56 52
Kristina Hedlund, kommunikationschef, 072-999 42 82
Annicka Troedsson, pressansvarig, 072-394 61 66

Här nedan kan du se vårt program för tisdagen den 5 juli 2022.

13:00–13:30 Äntligen skrotar vi faxen

Lever faxen fortfarande?! Ja, i allra högsta grad. Men om vi skrotar faxen hur kommunicerar vi då och vad får det för effekter?

Varje dag skickas massor med information mellan aktörer i den offentliga sektorn. Ofta handlar det om sekretessklassade uppgifter och i brist på säkrare alternativ används fax eller brev. Det finns alltså ett stort behov av att säkert och effektivt kunna kommunicera. Störst är behovet inom vård, socialtjänst och skola.

Lösningen för ett säkert kommunikationsutbyte finns nu på plats. Vilken är nyttan med tjänsten och hur får vi myndigheter, regioner, kommuner och privata utförare med på tåget? I slutändan handlar det både om att skapa trygghet för invånarna och att kunna ge bättre service.

Panel: Patrik Sundström, Chief Digital Officer, SKR – Caroline Hagberg, affärsområdeschef Verksamhetstjänster, Inera

Moderator: Maria Ehrndal, sektionschef kommun, Inera

13:40–14:10 Vi som skrotar faxen

De som håller på att skrota faxen! Vad innebär det för dem? Hur kan de stödja resten av Sverige? Hur ser resan ut framåt?

De som har provat på att arbeta utan fax vet att det ger en effektivare handläggning av ärenden och snabbare beslutsfattande. Medarbetarna känner sig trygga med att hantera personuppgifter och servicen till invånarna blir betydligt bättre. Informationsutbytet kan nu ske på ett betydligt enklare och säkrare sätt mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Vi diskuterar med organisationer som arbetar med införandet av Säker digital kommunikation.

Panel: Christine Senter, regional vaccinsamordnare, Region Gotland – Viktoria Hagelstedt, samordnare digital utveckling, DIGG – Hans Ahlqvist, sektionschef, Arbetsförmedlingen – Anna Pegelow, strateg, Värmdö kommun – Mona Ekesryd, HUB för Vårt Smartare Värmdö, Värmdö kommun

Moderatorer: Caroline Hagberg, affärsområdeschef Verksamhetstjänster, Inera – Maria Ehrndal, sektionschef kommun, Inera

14:30–15:00 Gemensam digital infrastruktur – vem gör vad?

Många nationella aktörer har i uppdrag att realisera en gemensam digital infrastruktur för offentlig sektor. Behoven är stora och ambitionerna höga. Men hur ser samarbetet ut och finns det en gemensam vision och handlingsplan?

Den offentliga sektorn har identifierat digitalisering som en viktig faktor för att vi ska klara välfärdens utmaningar. Vi känner de involverade aktörerna på pulsen och reder ut vem som gör vad, hur långt vi har kommit och när vi egentligen får se resultat. Kommer vi att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter och nå vision e-hälsa 2025?

Panel: Anna Eriksson, Generaldirektör, DIGG – Markus Bylund, IT-direktör, Region Gävleborg – Annemieke Ålenius, avdelningschef, E-hälsomyndigheten – Johan Liden, ordförande ICT-grupp, Swedish Medtech – Patrik Sundström, Chief digital officer, SKR – Peter Arrhenius, vd, Inera – Sara Meunier, Chief technology officer arkitektur och digital infrastruktur, Inera

Moderatorer: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster, Inera – Madeleine Marklund, avdelningschef stab, Inera

15:20–15:50 Kan vi digitalisera oss till nära vård?

Regioner och kommuner arbetar med omställningen till Nära vård, som är en av de största gemensamma satsningar som har gjorts. Målsättningen är att åstadkomma en patientcentrerad vård och omsorg, där resurser organiseras kring patientens behov. Men hur kommer digitalisering att underlätta omställningen? Vilka faktorer kan stjälpa och vilka kan vara möjliggörare? Vi debatterar och reder ut vilka de viktigaste faktorerna är för att få en mer tillgänglig vård, som verkligen har fokus på individen, samt analyserar digitaliseringens roll i strävan att uppnå Nära vård?

Panel: Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård, SKR – Anna Nergårdh, läkare, tidigare utredare av God och nära vård – Penilla Gunther, grundare, FOKUS patient© – Gunilla Gunnarsson, särskild utredare i Tillgänglighetsdelegationen – Marie Loob, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Gotland

Moderatorer: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster, Inera – Madeleine Marklund, avdelningschef stab, Inera

16:15–17:00 Digitalisering på den politiska agendan

Digitaliseringen lyfts av många fram som en av de viktigaste lösningarna på välfärdsutmaningarna. Med digitaliseringen kan invånare hantera fler ärenden själva, säkerheten och tillgängligheten förbättras och kvaliteten i informationshanteringen ökar. Varför är inte digitalisering en viktigare fråga i valrörelsen och vad har riksdagspartierna på agendan kring digitalisering i sina partiprogram?

Panel: Niels Paarup Petersen, Centern – Anna Starbrink, Liberalerna – Richard Herrey, Moderaterna – Margareta Fransson, Miljöpartiet – Gabriel Kroon, Sverigedemokraterna – Elin Gustafsson, Socialdemokraterna – Karin Rågsjö, Västerpartiet 

Moderatorer: Patrik Sundström, Chief digital officer, SKR – Peter Arrhenius, vd, Inera

17:15–17:25 Digitaliseringsministern i heta stolen

Khashayar Farmanbar är relativt ny på posten som energi- och digitaliseringsminister. Han är tidigare entreprenör och kommunpolitiker och har också suttit i SKR:s beredning för digitalisering. Vilken är ministerns vision för det digitaliserade Sverige, vad står högst upp på agendan och hur kan regioners och kommuners samverkan kring digitalisering öka?

Moderatorer: Peter Arrhenius, vd, Inera – Anna Eriksson, Generaldirektör, DIGG – Patrik Sundström, Chief digital officer, SKR

Till toppen av sidan