Vitalis: Vad gör Inera för kommunerna?

Nu är det drygt tre år sedan kommunerna blev delägare i Inera och fler börjar nu dra nytta av de möjligheter som Inera erbjuder. Bland annat handlar det om tjänster inom områdena kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst och elevhälsa. Under Vitalis lyftes ett antal exempel fram av kommungruppen.

För att fokusera på kommunernas behov och bevaka kommunperspektivet i Ineras tjänster har Inera tillsatt en kommungrupp. Målet är att, där det är lämpligt och möjligt, anpassa Ineras tjänster till kommunernas behov och när det behövs initiera nya lösningar. Kommungruppen på Inera driver aktivt frågor inom områdena socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård och skola eftersom alla dessa är stora verksamhetsområden inom kommunerna. Totalt har Inera 19 tjänster som är utvecklade av regionerna men som kan också göra stor nytta i kommunerna.

På ett seminarium under Vitalis berättade några Börje Shameti Lewin, Karin Bengtsson, Linda Benedicto, Peter Mannerhagen som alla jobbar på kommungruppen om olika delar i Inera erbjudande till kommunerna. Bland annat berättade de om Arkitekturgemenskapen som är ett frivilligt nätverk som består av kommuner och regioner och vissa deltagare kommer från statliga myndigheter då det berör arkitekturer för kommuner eller regioner. Ineras roll är att samordna och tillhandhålla en digital arbetsyta som över 300 deltagarna arbetar i från 84 organisationer. De berättade också om en pilotverksamhet kring 1177 och projektet Arkinera som drivs tillsammans med Region Västerbotten. SKR har under flera år drivit ett beställarnätverk som har som syfte att modernisera verksamhetssystemen för socialtjänst. Tanken är att man ska ta ett nationellt tag kring utvecklingen för att driva det vidare. Inera jobbar också med skola och utbildning. Regeringen och SKR har en överenskommelse om att lösa it-lösningar för till exempel nationella prov.

 

Se flera filmer från Vitalis här.


Läs mer på Vitalis 2021

Till toppen av sidan