SmiNet 3 börjar använda HSA till hösten

I oktober planerar Folkhälsomyndigheten att driftsätta en ny version av SmiNet (SmiNet 3). I denna version hämtas information om organisationer och enheter från HSA, och anmälare kan logga in med sitt SITHS-kort. HSA-ansvariga behöver vara beredda från augusti.

I oktober planerar Folkhälsomyndigheten att driftsätta en ny version av SmiNet (SmiNet 3). I SmiNet gör behandlande läkare en elektronisk smittskyddsanmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen.

Det nya systemet kommer göra det enklare och snabbare att anmäla smittsamma sjukdomar och handlägga konstaterade fall och andra smittskyddsärenden.

I nuvarande SmiNet loggar användarna in med användarnamn och lösenord som är kopplade till sin vårdenhet. I det nya systemet kommer istället huvudinriktningen vara inloggning med SITHS-kort.

Personer som har ett medarbetaruppdrag kommer att få information om sin vårdenhet förifyllda från HSA-katalogen när de gör en anmälan, medan personer utan medarbetaruppdrag måste söka fram och välja sin vårdenhet i en lista. Även namn och eventuellt telefonnummer hämtas för den som anmäler.

Folkhälsomyndigheten är i slutfasen av systemutvecklingsarbetet och går nu in i en fas med olika typer av tester. I samband med de avslutande acceptanstesterna i augusti och även efter driftsättning behöver HSA-ansvariga vara beredda på frågor som berör er information i HSA-katalogen. Det kan exempelvis röra sig om frågor om hur man hittar sin egen vårdenhet i katalogen, hur man får ett medarbetaruppdrag eller varför en ens vårdenhet saknar regionstillhörighet.

För frågor om SmiNet 3 kontakta projektsminet3@folkhalsomyndigheten.se.

Till toppen av sidan