SITHS Tillitsramverk har uppdaterats

SITHS tillitsramverk har uppdaterats på fem punkter.

Punkterna som har uppdaterats är:

  • rubrik 4 – Direktansluten organisations förpliktelser
  • rubrik 4.2 – Ansvarig utgivares förpliktelser
  • rubrik 4.2.2 – Utbildning av ID-administratörer
  • rubrik 4.3 – Säkerhetsansvarigs förpliktelser
  • rubrik 9.1 – Ansvarsfördelning

SITHS tillitsramverk hittar du på denna sida:

Till toppen av sidan