SITHS lärplattform - Onlineutbildningar för id-administratörer

För att möta upp behovet och efterfrågan på utbildningar för id-administratörer har Secure State Cyber, på uppdrag av Inera, tagit fram en ny digital lärplattform - SITHS lärplattform. Den är godkänd av Inera och uppfyller det krav på utbildning för id-administratörer som ställs i SITHS tillitsramverk.

SITHS lärplattform består av onlineutbildningar som kontinuerligt uppdateras och är tillgängliga för organisationens id-administratörer. Detta för att möjliggöra ett flexibelt, kvalitetssäkrat och löpande lärande för att upprätthålla kvalitet i utgivningsområdet. Utbildningen kan även anpassas till den egna organisations lokala förutsättningar och rutiner.

Secure State Cyber tillhandahåller SITHS lärplattform mot en årsavgift utifrån antal id-administratörer som organisationen har.

För mer information och beställning av SITHS lärplattform, läs på Secure State Cybers webbplats eller skicka ett mejl till info@securestatecyber.com.

Till toppen av sidan