Säker digital kommunikation – Inbjudan till digitalt informationsmöte 10 december 2020

Välkomna till ett webbsänt informationsmöte om Säker digital kommunikation, SDK, under en heldag 10 december. Det treåriga projektet avslutas i år och under nästa år kommer det att bli möjligt för kommuner, regioner, statliga myndigheter och privata utförare av offentligt uppdrag att börja ansluta till SDK. Ta del av status, resultatet från årets pilottester samt vägen framåt för SDK.

Syftet med dagen är att öka kännedomen om SDK, att ni ska få ta del av piloternas erfarenheter och vägen framåt. En paneldebatt med pilotaktörer och några av huvudintressenterna i SDK-projektet resonerar om möjligheter och nästa steg. Frågor är välkomna i chatt.

Målgrupp är alla som berörs av SDK det vill säga kommuner, regioner, statliga myndigheter, privata utförare av offentligt uppdrag, leverantörer och andra intressenter. 

Om SDK: Att kunna kommunicera digitalt på ett säkert sätt är en nationell fråga som inte kan lösas separat för varje verksamhetsområde eller av enskilda aktörer och därför har SDK-projektet drivits som ett gemensamt samverkansprojekt. Inera är projektägare och i projektet ingår Sveriges kommuner och regioner, SKR, Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, och andra statliga myndigheter liksom enskilda regioner och kommuner. Totalt deltar cirka 100 organisationer (i september 2020) i projektets styrgrupp, referensgrupper eller som pilotaktörer.

Konceptet Säker digital kommunikation riktar sig till offentligt finansierade verksamheter i Sverige. Syftet är att kommuner, regioner och myndigheter ska få grundläggande förutsättningar för säkert utbyte av ostrukturerad information mellan varandra. Kanaler som exempelvis fax och brev ska kunna ersättas med digital och säker meddelandeöverföring.

Målet med SDK-projektet är att Sverige ska ha en standardiserad förmåga till säker digital kommunikation mellan offentliga aktörer, inklusive privata utförare av offentligt uppdrag. Konceptet baseras på ett EU-ramverk, CEF eDelivery, som DIGG ansvarar för i Sverige och SDK utökar detta för att stödja hantering av känslig information. Genom att ta fram gemensam infrastruktur och standarder för säkert meddelandeutbyte som organisationer kan anpassa sin egen IT-miljö och egna IT-stöd till, skapas förutsättningar för att dela information på ett säkert och digitalt sätt.

Läs mer om SDK-projektet på inera.se. 

Datum och tid
10 december klockan 10.00-15.30

Anmälan
Anmäl dig med uppgift om namn, roll och organisation via mail till sdk.infomote@inera.se. Inkludera gärna eventuella frågor som du önskar att vi belyser i frågestunden i mån av tid. Deadline för anmälan är 26 november. Länken till webbsändningen kommer att skickas i en Outlookkallelse till avsändaren av mailet för anmälan om ingen annan mailadress anges.

Ta del av inspelningen i efterhand.
Vi avser att publicera inspelningen av mötet publikt och återkommer med mer information om detta. Har du inte möjlighet att deltaga under dagen kan du ändå anmäla intresse till sdk.infomote@inera.se för att ta del av inspelningen i efterhand.

Känner du fler som har intresse och nytta av SDK - sprid gärna inbjudan.

Vi ser fram emot en givande dag tillsammans.

Varmt välkommen!
Malin Domeij, projektledare, och Stefan Skoog, projektägare, för Säker digital kommunikation.

Program

Tid

Aktivitet

10.00

Inledning – Inera

10.10

Allmänt om SDK och projektet - SDKs projektledare

10.20 

Gemensam utveckling och resultat från pilottester 2020 - projektteamet och piloter

12.00

Vägen framåt inför breddinförande – SKR, DIGG och Inera

12.20

LUNCHPAUS

13.05

Framåtblick med omvärldsbevakning – SKR, DIGG

13.30

Frågestund - ställ din fråga till projektteamet, piloterna, SKR, DIGG och Inera

14:15

Paus

14:30

Paneldiskussion - huvudaktörerna i SDK-projektet

15:00

Feedback via Mentimeter

15:15 – 15:30

Avslut - Inera

 

Till toppen av sidan