Så kan skador relaterade till läkemedel minska

En av tio skador i vården är läkemedelsrelaterade. Högt tempo i hälso- och sjukvården och tung administration tar tid och kraft. Med tjänsten Sil får förskrivare hjälp att ordinera rätt läkemedel och på så sätt minskar risken för felaktiga läkemedelsbehandlingar. Under hösten har ett antal viktiga kompletteringar gjorts.

Vårdpersonal som förbereder läkemedel.

Sil är en kunskapsdatabas med aktuell och evidensbaserad information om läkemedel, som är sammanställd av olika experter inom läkemedelsområdet. Genom att koppla ihop informationen i kunskapsdatabasen med patientdata blir det enklare för förskrivare att välja den mest optimala läkemedelsbehandlingen utifrån patienters diagnos, ålder och individuella medicinska förutsättningar. Förskrivare får även tillgång till information om biverkningar och hur olika läkemedel fungerar tillsammans.

Birgit Eiermann, läkemedelssamordnare på Inera.
Birgit Eiermann, läkemedelssamordnare på Inera.

– I stället för att söka läkemedelsinformation i flera olika källor så kan läkare, sjuksköterskor och farmaceuter hämta aktuell och kvalitetsgranskad läkemedelsinformation direkt i vårdinformationssystemet. Det gör att risken för fel minskar och tryggheten ökar, säger Birgit Eiermann som är läkemedelssamordnare på Inera.

Problem orsakade av läkemedel har blivit den vanligaste orsaken till att svenskar läggs in på sjukhus. Målet med Sil är att öka patientsäkerheten samt sänka kostnader för läkemedel och läkemedelsrelaterade problem.

Grunden i Sil är en kunskapsdatabas

Databasen innehåller läkemedelsinformation från ett tjugotal källor som exempelvis det nationella produkt- och artikelregistret Vara, regionernas listor över rekommenderade läkemedel och Fass. Källorna produceras och tillhandahålls av flera olika aktörer såsom Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten, Stiftelsen Swedish Institute for Drug Informatics (SIDI), Läkemedelsindustriföreningen (Lif) och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. Flera källor produceras också av Inera.

En annan nyhet är registret Batchnummer för vaccin. Källan är utvecklad och sammanställd av Läkemedelsverket och innehåller information om batchnummer för samtliga godkända och aktuella vaccin i Sverige.

– Innehållet i Sil utökas kontinuerligt för att säkerställa att informationen alltid hålls aktuell och uppdaterad enligt de senaste vetenskapliga rönen och nya källor tillkommer efter behov. I Sverige finns det många fantastiska kunskapskällor om läkemedel. Genom att sprida dem nationellt via Sil ökar förutsättningarna för förskrivare att göra adekvata läkemedelsbedömningar utifrån olika medicinska situationer, säger Birgit Eiermann.

För att de nya källorna ska komma läkare, sjuksköterskor med flera till godo behöver regionerna göra anpassningar i de system där Sil används, till exempel vårdinformationssystemen.

Onsdag den 10 november bjuder Inera in till Sil-dagen, en digital informationsdag för dig som vill veta mer om de senaste nyheterna i Sil.

Aktuella artiklar

Svenska informationstjänster för läkemedel - Sil

Sil minskar risken för fel vid läkemedelsbehandling genom att ge läkare och andra förskrivare tillgång till den senaste och mest aktuella kunskapen om läkemedel från ett tjugotal kvalitetsgranskade källor. Det gäller till exempel vilka biverkningar läkemedlen har och hur olika läkemedel fungerar tillsammans.

Till toppen av sidan