Revision 2020 och tips för bättre HSA-information

Vid nätverksmötet presenterades resultatet av årets HSA-revision. Utifrån resultatet av revisionen hölls även två korta presentationer med fokus på arkiveringstid för personobjekt, respektive att rätt personer finns i HSA.

Resultatet finns även i en avidentifierad rapport på denna sida.

Till toppen av sidan