Produktnummer blir synligt i SITHS Admin

Som ett led i övergången till en ny generation av kort kommer SITHS Admin uppdateras för att visa kortets produktnummer.

Från och med ordinarie servicefönster i oktober 2021 går det att söka upp en person i SITHS Admin och markera ett av dennes kort för att se kortets produktnummer, vilket kan användas för att förstå vilken generation av SITHS-kort personen har.

Skärmbild från SITHS Admin där produktnumret är markerat.
Från och med oktober 2021 går det att se produktnummer i SITHS Admin.
Till toppen av sidan