Påminnelse om kommande händelser kring Säkerhetstjänster

Som vi informerat om i tidigare nyhetsbrev släpper vi en ny release av Säkerhetstjänster - IdP nu på lördag den 16 januari. 

Vi vill också påminna om att vi genomför förändringar i Säkerhetstjänsters hantering av tillitsnivåer den 18 januari enligt tidigare nyhetsbrev

Till toppen av sidan