Påminnelse om justerade priser för SITHS när nya autentiseringslösningen med mobilt SITHS lanseras

Som vi tidigare har informerat om kommer priserna för SITHS att höjas vid årsskiftet.

Den 19 augusti 2020 informerade vi i nyhetsbrev om en kommande prishöjning för SITHS.

Den nya lösningen för SITHS kommer att skapa förutsättningar för olika autentiseringsmetoder, bland annat mobil autentisering (mobilt SITHS). Med anledning av detta kommer priset för SITHS-kort att höjas från 54 till 85 kronor/kort/år för kommuner, myndigheter och privata ombud.

Det nya priset börjar gälla från och med 1 januari 2021. Faktureringen av SITHS kommer att ske precis som förut, det vill säga tre gånger om året.

Till toppen av sidan