Påminnelse - Besvara tillitsdeklaration för 2020

Som vi informerat om tidigare har SITHS tillitsdeklaration för 2020 funnits tillgänglig för ansvariga utgivare i Easy sedan den 4 december och skulle varit besvarad senast den 15 januari. Om du ännu inte har besvarat tillitsdeklarationen i Easy är det hög tid att göra det omgående.

Vägledning för hur du ska tänka kring nivåindelning finns i dokumentet Rutiner och handledning för ansvarig utgivare.

Du som är ansvarig utgivare ska besvara tillitsdeklarationen genom att göra en bedömning av hur väl din organisations utgivningsområde uppfyller kraven i tillitsramverket. Bedömningen blir sedan en grund för det egna förbättringsarbetet.

Till toppen av sidan