Första Trainee-programmet på Inera

I september startar Inera sitt första trainee-program. Under elva månader kommer cirka tio trainees att få inblick i och jobba på företaget. ”Vi ser det här som en viktig möjlighet för oss att sätta Inera på kartan för unga och det är också en möjlighet för oss att ta vara på den allra senaste kunskapen” säger Anne Rajala, HR-chef på Inera.

Anne Rajala, HR-chef på Inera
Anne Rajala, HR-chef på Inera

Under hösten kommer Inera för första gången att starta ett trainee-program. Målet för Inera är att få in färsk kunskap i organisationen och att kombinera det med medarbetarnas stora kompetens och erfarenhet. För de trainees som börjar här blir det en möjlighet att få vara med om den omfattande transformation som pågår i Sverige av välfärdssystemen på nära håll. De får vara med att ta fram viktiga digitala lösningar som är en förutsättning för att regioner och kommuner i ska kunna förändra och digitalisera välfärden.

- Inera befinner sig just nu i en mycket spännande fas. Digitaliseringen av välfärden har kanske aldrig varit viktigare och här kommer Inera vara en viktig aktör även framöver. Genom Ineras tjänster erbjuds kommuner och regioner digitala lösningar som gör att verksamheterna kan effektiviseras och kostnader sänkas. De trainees som kommer till oss får vara med om den här förändringen på nära håll, säger Anne Rajala, HR-chef på Inera.

De flesta trainees har nyligen tagit akademisk examen som civilingenjör, informatiker, systemutvecklare mm.  De kommer arbeta inom områden som arkitektur, infrastruktur, utveckling men också i projekt, med utredningar och it-strategier. Inera har också sökt utvecklare och testare för mjukvara för nationella tjänster och system som ska jobba på Ineras dotterbolag Nordic Medtest i Karlstad.

- Vi har fått många ansökningar och har intervjuat väldigt bra kandidater. Eftersom det här är första gången som vi har trainees på Inera kommer de ha stor möjlighet att påverka programmet framåt, säger Anne Rajala.

Alla trainees får gå ett introduktionsprogram. Studiebesök planeras att göras till exempel på myndigheter som vi samverkar med, Sveriges kommuner och Regioner (SKR) samt Adda, (tidigare SKL Kommentus).

Under tiden på Inera kommer de organisatoriskt att tillhöra en sektion, lära sig arbetet inom den aktuella sektionen och få en roll med ansvar inom området. De kommer också att få lära sig om Ineras roll och samverka med övriga trainees för att utbyta erfarenheter och arbeta med företagsövergripande uppdrag.  Vi ser verkligen fram emot när alla är på plats till hösten, avslutar Anne Rajala.

Till toppen av sidan