Ny version av Säkerhetstjänster Spärr släpps den 8 mars

I syfte att öka stabiliteten och tillgängligheten för Spärrtjänsten så ändras driftarkitekturen och tjänsten flyttas till en säkrare driftsmiljö, med en mindre påverkan för verksamheten.

För att framtidssäkra Spärrtjänsten så att den är stabil och har god tillgänglighet, flyttas den till en modern driftsmiljö. Flytten påverkar inte de tjänster som är anslutna till Spärrtjänsten via Nationella tjänsteplattformen.

Den nya versionen innebär bland annat följande förändringar:

  • Adresserna till administrationsgränssnittet ändras.
  • Grafiken i administrationssgränssnittet ändras.
  • Anslutna tjänster som inte går via Nationella tjänsteplattformen måste ändra sin adressering.
Till toppen av sidan