Ny release av Personuppgiftstjänsten den 30 mars

Den 30 mars släpper Inera version 4.4 av Personuppgiftstjänsten.

I releasen ingår bland annat:

  • Möjlighet att ange utlandsadress för personer som har nationell reservidentitet som personlig identitet.
  • Möjlighet att ange landskod för den styrkta handlingen för personer som får tilldelat en nationell reservidentitet.
  • Stöd för förändringarna ovan finns i administrationsgränssnittet och i tjänstekontrakten.
  • Stöd för att ange Skånes format när man registrerar lokala reservidentiteter via administrationsgränssnittet eller tjänstekontrakt.

Befintliga konsumenter av tjänstekontrakten påverkas inte. Uppdateringen sker på dagtid med början klockan 10:00 utan någon förväntad nertid.

Till toppen av sidan