Ny kontrollkörning av innehållsansvariges e-postadress

Många av de tjänster som hämtar information från HSA använder attributet eller egenskapen innehållsansvariges e-postadress, för att vidarebefordra eventuella anmälningar som de får om att informationen i HSA är felaktig.

Detta snabbar upp processen då fel upptäcks, och ökar informationskvaliteten i HSA. Nu har vi infört en ny kontrollkörning i HSA-portalen för att det ska bli lättare för HSA-ansvariga att veta var kontaktuppgiften saknas.

Läs mer om hur kontrollkörningen fungerar och vad du ska göra om det finns avvikelser i Handboken för HSA-administratörer, avsnitt 12.3, som du hittar på denna sida. Det går snabbt att åtgärda eventuella avvikelser om du läser dessa instruktioner.

Till toppen av sidan